Programatski cilj Smokvarijske liste „zgrabi naknade“ prikriven smokvinim listom ekologije

27 siječanj, 2013


Sukladno odredbama Zakona o javnom priopćavanju (članak 30. i 34.) objavljujemo demantij izjava objavljenih u članku Novog Lista 26.01.2013.

U članku Novog lista od 26.01.2012. predstavnici Smokvarijske liste kao jedan od svojih programatskih ciljeva navode podršku srodnim udrugama s područja Marčelja. Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina odlučno odbacuje i demantira bilo kakvu mogućnost povezivanja sa Smokvarijskom listom u kontekstu „srodnih udruga s područja Marčelja“.

Osnovni cilj rada Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina je brisanje lokacije Marišćina kao županijskog centra za gospodarenje otpadom i izmjena postojećeg načina manipulacije smećem kroz uvođenje decentraliziranog ekološkog sustava odvajanja sirovina iz otpada već u domaćinstvima.

Trula smokva Izvor: Flickr

Trula smokva Izvor: Flickr

Sve naše pozive za suradnjom na opisanoj platformi Smokvarijska lista vrlo je grubo odbila. Kako Smokvarijska lista zapravo podržava postojeći, primitivni sustav manipuliranja smećem zatrpavanjem u rupe, propustila je u zadnjih desetak godina svoga rada zalagati se za ekološki sustav izdvajanja sirovina iz otpada već u domaćinstvima. Na taj je način izravno doprinijela gubitku 1.800.000 m3 vrijednih sirovina koje su kao smeće završile na Viševcu.

Kad je smetlište Viševac bilo pred zatvaranjem zbog popunjenosti kapaciteta, za ekocid i strašnu devastaciju Viševca Smokvarijska lista nije uputila optužbe na adrese odgovornih, u prvom redu Grad Rijeku i Općinu Viškovo, već je optuživala Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina i mještane Marčelja, te se svim srcem zalagala za otvaranje novog smetlišta na lokaciji Marišćina. Pri tome su članovi Smokvarijske liste upućivali i prijetnje fizičkim nasiljem našim simpatizerima, o čemu je izvještena i policija.

Nakon svega, danas, pred lokalne izbore, Smokvarijska lista sebe deklarira kao ekološku udrugu koja „podupire srodne udruge i najviše ekološke standarde u sklopu nulte faze Marišćina“ ? Kakva je to ekološka udruga koja ne poštuje EU direktive prema kojima Hrvatska ima obvezu već u 2013. pokrenuti odvajanje biootpada, već se zalaže za istresanje smeća u rupe u tlu na lokaciji udaljenoj nekoliko kilometara od postojećeg smetlišta i to drži pozitivnim ekološkim standardima?

Smokvarijska lista se navodno dvadeset godina bori protiv smetlišta Viševac, a nikada nije prozborila niti riječ o ekološkim sustavima gospodarenja otpadom i ekološkim rješenjima? Degutatno je proglasiti zatvaranje smetlišta „uspjehom u radu udruge“ kada je općepoznata činjenica da je smetlište Viševac zatvoreno zbog fizičke nemogućnosti daljnjeg širenja.

Ta je neekološka udruga pokazala svoje pravo lice kada njezin predstavnik Veljko Bezjak, jedini od svih vijećnika, NIJE podržao odluku Općinskog vijeća Općine Viškovo kojom se odbija odlaganje opasnog i građevinskog otpada koji sadrži azbest na lokaciji Marišćina i kojom se traži brisanje te lokacije kao centra za gospodarenje otpadom iz Prostornog plana PGŽ. Tim je svojim činom Smokvarijska lista jasno pokazala sugrađanima da se zalaže da Općina Viškovo pored tri postojeća primitivna deponija postane i jeftina lokacija za dovoz smeća iz cijele EU!

O čemu se tu zapravo radi? Smokvarijska lista nije ekološka udruga nego strančica kojoj je osnovni programatski cilj da predsjednik priskrbi za sebe što više naknada i privilegija, bez obzira na posljedice po okoliš i zdravlje mještana, a sve to treba prikriti smokvinim listom na kojem piše „Ekologija“.

Toj je strančici sada najvažnije postići dodatne jefitne političke bodove i otkinuti barem komadić medijske pažnje koju su za ekološku problematiku uspjele pridobiti udruge koje se zbilja bave ekologijom, a ne jefitnim političkim parolama, provokacijama i podmetanjima.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina
Eko Kvarner – Ogranak Halubje
Mirna Međimorec, članica tima za odnose s javnošću