Zatvaranje Marišćine treba provesti odmah! Ne prihvaćamo nikakve odgode zbog novih eksperimenata!

28 ožujak, 2019

 

U četvrtak, 28.03.2019. godine, u ranim jutarnjim satima, održan je sastanak predstavnika mještana i članova udruge Krizni eko stožer Marišćina  s Ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem i njegovim suradnicama.

Na zamolbu Ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića i domaćina sastanka, našeg mještanina na čiji se poziv na rani doručak Ministar Ćorić ljubazno odazvao, isti je održan u privatnosti, bez prisustva medija.

Ministar zaštite okoliša i energetike  je tijekom sastanka mještanima iznio svoj plan za rješavanja problema smrada sa ŽCGO Marišćina. Naime u naredna dva mjeseca na području centra će se provesti radovi na otplinjavanju koji bi prema planu Ministarstva zaštite okoliša i energetike trebali riješiti probleme štetnih emisija i onečišćenje zraka. Planira se i  pokrenuti plan aktivnosti za sanaciju područja Faze 0-1 projekta ŽCGO Marišćina na kojem je KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke odlagalo smeće od 2012. do 2016. godine.

Ministar je potvrdio da će, ukoliko se tom akcijom ne uspije riješiti problem smrada i onečišćenja zraka, zatvoriti Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina ne može prihvatiti daljnji nastavak rada ŽCGO Marišćina pri kojem će se vršiti zaprimanje, skladištenje, obrada i deponiranje smeća koje sadrži i  bio otpad.

Nakon 7 godina čekanja ne pristajemo na nikakva dodatna odgađanja. Tražimo da se ŽCGO Marišćina zatvori odmah i onda pokrene sanacija i tako prisili jedinice lokalne samouprave, koje dovoze smeće u ŽCGO Marišćina da konačno provedu sustav odvajanja otpada na način kako je to zakonskom regulativom definirano.

Predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tajnica kabineta Ministra zaštite okoliša i energetike, gđa Irena Relić, danas je još jednom potvrdila da je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave odvajanje bio otpada, a što je i u skladu s Uredbom o gospodarenju otpadom. Tom je uredbom definirano da će jedinice lokalne samouprave plaćati visoku naknadu za odlaganje pomiješanog otpada, što će kao i uvijek, na kraju doći na naplatu građanima kroz nova povećanja cijena odvoza smeća.

Kako smo i na sastanku s Ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem i njegovim suradnicima, posebno naglasili, smatramo da se problemi u radu ŽCGO Marišćina neće riješiti sustavom otplinjavanja.

Treba riješiti uzroke smrada i zabraniti dovoz bio otpada u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina te prisiliti jedinice lokalne samouprave da pokrenu sustav odvajanja otpada na način kako je to Zakonom o održivom gospodarenju  otpadom i EU direktivama definirano.

Posebno želimo naglasiti da je danas još jedno ročište pri Visokom Upravnom sudu u Rijeci, a povodom zahtjeva udruge Krizni eko stožer Marišćina za ukidanjem okolišne dozvole za ŽCGO Marišćina. Jasno je da imamo i više nego dovoljno argumenata kojima ćemo obrazložiti naš zahtjev.

Nadamo se da će konačno i pravosudni sustav donijeti jedinu moguću odluku i ukinuti okolišnu dozvolu, koja zapravo uopće nije trebala niti biti izdana.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina je,  kako već sedam godina tvrdimo, tehnološki zastario, ekonomski neisplativ i ekološki neprihvatljiv projekt.

ŽCGO Marišćina zato treba odmah zatvoriti. To može napraviti Visoki Upravni sud još danas ili će to napraviti Ministar zaštite okoliša i energetike ili će to napraviti sami mještani.

Upravni odbor udruge Krizni eko stožer Marišćina