Zašto opet prosvjedujemo?

22 rujan, 2018

Kroz prosvjedni skup Hod za čisti zrak želimo još jednom poslati jasnu poruku lokalnim političkim šerifima da se napokon pokrenu i počnu voditi računa ne samo o sebi nego i o svojim sumještanima.

Nisu u stanju u ŽCGO Marišćina proizvesti kvalitetan gorivi otpad, a na zaradu ne mogu više niti pomisliti, kupili su zastarjelu tehnologiju i sada nitko ne želi preuzeti neodgovarajući gorivi otpad niti da mu se za to plati!

Grčevito se protive uvođenju kvalitetnijeg sustava odvojenog prikupljanja otpada i svom snagom podupiru neprikladno odlaganje biorazgradivog otpada. Nije ih briga što se zbog takvog odlaganja biorazgradivog otpada mjesecima sa tog odlagališta širi strahoviti, nepodnošljivi smrad.

Za problem postoji samo jedno ispravno rješenje. EU direktive, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom vrlo jasno navode potrebu odvajanja biorazgradivog otpada i metode njegove obrade.  Tražimo da postojeću zakonsku regulativu pročitaju s razumijevanjem i da se drže pravila navedenih u tim dokumentima.

Ne želimo slušati priče kako je sada kasno jer je ŽCGO Marišćina već izgrađen i kako se ‘niš ne more storit’. Ne želimo slušati kako ima puno administrativnih zapreka, jer su prave zapreke samo u njihovim glavama. Potrebno je samo napisati nekoliko novih komada papira da se krene u pravom smjeru.

Pozivamo Načelnicu Općine Viškovo da osim priopćenja kojima konačno barem na riječima priznaje pravo stanje stvari, zaista i poduzme konkretne korake i promijeni Odluku o gospodarenju otpadom tako da se jasno navede da se biorazgradivi otpad odvojeno prikuplja i obrađuje na za to prikladnim lokacijama.

Načelnica Općine Viškovo je jasno javno rekla da postrojenje na Marišćini ne radi u skladu s izdanim dozvolama, pa je pozivamo da kao suvlasnik tvrtke Ekoplus d.o.o. koja rukovodi postrojenjem, konačno preko svojih ljudi u Nadzornom odboru zatraži zatvaranje postrojenja koje radi protuzakonito.

Tražimo da se u najkraćem roku provedu slijedeće aktivnosti:

–  Tražimo od Grada Rijeke, Općine Viškovo i ostalih jedinica lokalne samouprave iz Primorsko goranske županije da prestanu ignorirati zakone i uredbe Republike Hrvatske i hitno donesu nove Odluke o gospodarenju komunalnim otpadom u kojima će jasno biti navedeno da biorazgradivi komunalni otpad treba prikupljati ODVOJENO od svih ostalih komponenti otpada.

–  Tražimo od komunalnih društava Primorsko-goranske županije, naročito KD Čistoća iz Rijeke, da se hitno pripreme za odvojeno prikupljanje bio otpada.

–  Tražimo od jedinica lokalne samouprave iz Primorsko-goranske županije da hitno pronađu PRIKLADNE lokacije za obradu biorazgradivog komunalnog otpada postupcima kompostiranja ili anaerobne digestije.

–  Tražimo od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da ZATVORI odlagalište Marišćina sve dok se ne riješi problem smrada.

–  Tražimo od Ureda državne uprave hitnu ocjenu zakonitosti Odluka o gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave iz Primorsko gorane županije.

Za udrugu Krizni eko stožer Marišćina

Josip Begonja, predsjednik