Ustavnom tužbom protiv rješenja Visokog Upravnog suda!

10 lipanj, 2021

Upravni sud u Rijeci je u svibnju 2019. godine, poništio Rješenje o okolišnoj dozvoli koju je za potrebe rada ŽCGO Marišćina izdalo tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Upravnom tužbom udruga je osporavala postupak donošenja rješenja o okolišnoj dozvoli, koji je proveden manjkavo, brzopleto te nepravilno i nezakonito, a sve na štetu stanovništva koje živi u neposrednoj okolini ŽCGO Marišćina.

Nefunkcionalno postrojenje za mljevenje smeća u ŽCGO Marišćina, izgradnja tzv. sustava za „otplinjavanje i energetsku oporabu“  kojim se pokušava „smanjiti utjecaj na okoliš“ jasni su dokazi da se projekt Županijski centara za gospodarenje otpadom Marišćina sveo na obično smetlište koje se tako i tretira.

Uvođenje običnog deponijskog sustava za zbrinjavanje pomiješanog smeća nije rješenje, jer štetan će utjecaj na okoliš i zdravlje lokalnog stanovništva će biti sve veći, prekoračenja i smrad sve jači, a zagađenje riječke pitke vode vrlo izvjesna činjenica, sve zahvaljujući novim velikim količina pomiješanog smeća koje se dovoze na ovo novo županijsko smetlište.

Upravni sud je upravo iz tog razloga i poništio Rješenje o okolišnoj dozvoli. Naime, temeljem Stavka 3. Članka 111. Zakona o zaštiti okoliša, za sve djelatnosti koji uključuju uporabu, proizvodnju ili ispuštanje opasnih tvari te mogu prouzročiti onečišćenja tla i podzemnih voda, operater  postrojenja, dakle tvrtka Ekoplus d.o.o., je bila dužna izraditi i dostaviti Ministarstvu Temeljno izvješće prije ishođenja okolišne dozvole. Temeljno izvješće je trebalo sadržavati podatke potrebne za utvrđivanje stanja tla i podzemnih voda.    

Međutim, Visoki je upravni sud u ožujku 2021. temeljem žalbe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja poništio presudu Upravnog suda u Rijeci, tvrdeći da je prvostupanjski sud „pogrešno“ tumačio odredbe materijalnog prava?!

Žalosna je činjenica da je cjelokupna presuda Visokog upravnog suda, zapravo prepisani tekst „žalbe“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Sigurni smo da su odgovorne osobe u Ministarstvu vrlo dobro „objasnile“ pravosudnim djelatnicima što u presudi trebaju napisati.

Pri tome Visoki Upravni sud nije brinulo nezakonito postupanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  koje nije postupilo po presudi Upravnog suda u Rijeci, a ŽCGO Marišćina je, iako bez okolišne dozvole, nastavio sa svojim radom.

Ne samo to, Visoki Upravni sud je i sam postupio nezakonito, kršeći ustavna jamstva sudske kontrole upravnih akata u smislu člana 19. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske.

Udruga krizni eko stožer Marišćina pokrenula je ustavnu tužbu kojom dokazuje da Visoki upravni sud, kao  drugostupanjsko upravno tijelo u ponovnom postupku nije ovlašteno postupati suprotno zauzetom stajalištu suda iz upravnog spora te ponovno razmatrati meritum stvari. Visoki je upravni sud, kao drugostupanjsko upravno tijelo, polazeći od sudske odluke i shvaćanja Upravnog suda u Rijeci, bio dužan u ponovnom postupku osigurati provođenje odluke prvostupanjskog tijela Upravnog suda u Rijeci.

Umjesto toga Visoki upravni sud donosi novu presudu kojom se arbitrarno, samovoljno, kontradiktorno, pogrešno i nezakonito rješava upravna stvar umjesto da osigura provedbu jasnog donesenog rješenja riječkog Upravnog suda.

Nadamo se da će Ustavni sud zaštiti pravo na svih građana Republike Hrvatske na pravično suđenje i da nećemo biti prisiljeni obratiti se Europskom sudu za ljudska prava.  

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, predsjednik