Tražimo analizu procjednih voda na Marišćini

26 studeni, 2012

Pumpa na Marišćini

Pumpa na Marišćini

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina uputila je dopis: županu Vidoji Vujiću, KD Čistoća i KD Vodovod i kanalizacija, te sustavima za javno informiranje vezano za sumnje u nemogućnost provedbe kontrole istjecanja procjednih otpadnih voda na deponiju Marišćina.

Nedavne,  veće količine kiše ukazale su na nemogućnost  adekvatne manipulacije otpadnih voda na samom “smetlištu” Marišćine. Naime, kamionima se velika količina  “smrdljive vode” odvozila na  gradski uređaj za pročišćavanje na Delti. Zbog stvaranja “jezera vode” u tijelu kazete te začepljenih kanala, koji okružuju kazetu, postavlja se pitanje regularnosti cjelokupnog sustava drenažnih cijevi i spremnika napravljenih u sklopu Podetape A1 Faze “0-1” ŽCGO Marišćina.

Opravdano nepovjerenje nalaže  nam da poduzmemo mjere opreza te od Županije zahtijevamo da poduzme sljedeće mjere:

  • naložiti KD Čistoća d.o.o. da svakodnevno prije prekrivanja otpada inertnim materijalom u kazetu baca određenu količinu bojila
  • naložiti  Nastavnom  zavodu  za  javno  zdravstvo  PGŽ da vrši  dodatni  monitoring markera zbog dodavanja “boje”  u kazete na Marišćini
  • kontrola markera “boje” na korespodentnim izvorima: Pod Jelšun, Cerovica i izvoru Riječine, najmanje jedanput mjesečno.
  • češće mjerenje kakvoće vode uz povećanje broja faktora koji bi se mjerili zbog iste sumnje
  • ekološku studiju  o utjecaju na okoliš građevine ŽCGO Marišćina dopuniti postupkom testiranja propusnosti kazeta pomoću bojila.