Troškovi promašenog projekta ŽCGO Marišćina stigli građanima na naplatu!

11 listopad, 2017

Građanima Grada Rijeke i riječkog prstena ovih dana, kako je i najavljeno, stižu računi KD Čistoća d.o.o. za prijevoz smeća za rujan 2017. uvećani za gotovo 110% u odnosu na mjesec kolovoz 2017. godine.

Udruga Krizni eko stožer Marišćina proteklih je pet godina o troškovnom, ekološkom i tehnološkom aspektu promašenog projekta ŽCGO Marišćina nebrojeno puta javno progovarala. Na sva upozorenja lokalna je izvršna vlast posprdno odmahivala rukom, nazivala nas uličnim nadri ekolozima i pozivala se na „stručnjake“ u svojim redovima. Ovih je dana ta „struka“ stanovnicima grada Rijeke i okolnih općina i gradova isporučila račun za svo uloženo neznanje, nesposobnost, nerad i neefikasno poslovanje KD Čistoća d.o.o.

Posebno je iritantno objašnjenje enormnog poskupljenja izneseno u popratnom dopisu koji je priložen uz nove sramotno visoke iznose računa za odvoz smeća. Nevjerojatna je arogancija kojom odgovorne osobe KD Čistoća d.o.o. javno poručuju građanima da je glavni razlog za povećanja cijena kašnjenje puštanja u pogon ŽCGO Marišćina i odvoz smeća na razna odlagališta po Hrvatskoj i da to građani moraju platiti!

Nepodnošljivo je slušati neistinite tvrdnje KD Čistoća d.o.o. o njihovim „naporima i aktivnostima“  na uvođenju „skupog sustava“ sustava odvajanja otpada koji se sastoji u proizvoljnom raspoređivanju raznobojnih spremnika za otpad, umjesto sustavnog rada na provedbi naručene i plaćene Studije „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za područje Grada Rijeke i okolice“. (autori prof.dr.sc. Slaven Dobrović, doc.dr.sc.Hrvoje Juretić i mag.ing.mech. Goran Smoljanić…“ )

Bahate su i neistinite tvrdnje KD Čistoća d.o.o. koje govore o „visokim“ troškovima ulaganja u sustav odvajanja otpada, kada iz javno iznesenih tvrdnji komunalnog društva Ponikve d.o.o. proizlazi da je izračunati neto trošak sustava odvojenog prikupljanja otpada koji se primjenjuje na Otoku Krku 240,00 kn/ t, dok  je cijena transporta i zbrinjavanja otpada na ŽCGO Marišćina prema cjeniku TD Ekoplus d.o.o., tvrtke koja upravlja Centrom, 470,00 kn/t!

Uza sve te javno poznate činjenice, riječko se komunalno društvo usuđuje ispostaviti građanima i gospodarstvu nove enormno visoke račune pozivajući se na odredbe Zakona o gospodarenju otpadom!? Međutim, upravo u tom Zakonu u Članku 33. Stavak 2. i 3.  jasno je navedeno da je KD Čistoća d.o.o. dužna:

–  Obračunati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja;

–  Voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada.

Dakle, riječki su komunalci obavezni svakom korisniku usluge dokazati kroz posebnu evidenciju kolika je predana količina otpada čiji su prijevoz naplatili i u kojem se to spremniku mjeri, a ne primjenjivati razne formule kojima se obračun troškova po m2 površine pretvara u fiktivne litre fiktivno predanog otpada!

S obzirom na navedeno, jasno je da postoje više nego opravdani razlozi za reklamaciju ispostavljenih računa, a KD Čistoća d.o.o., kao trgovačkom društvu koje pruža javnu uslugu, prema Zakonu o zaštiti potrošača (Članak 15. i Članak 25.), nije dopušteno pokretanje postupka prisilne naplate sve do okončanja sudskog ili izvan sudskog postupka. Osim toga KD Čistoća d.o.o. je dužna, uz kontakt informacije za slanje reklamacije računa, osnovati i povjerenstvo za reklamacije u kojem će biti i predstavnici udruga potrošača.

Naravno da je ovakvo neutemeljeno drastično poskupljenje usluge prijevoza smeća izazvalo reakcije javnosti i građana koji potpisuju peticiju i spremaju javni prosvjed. Podržavamo pokušaje građana da se kroz javno okupljanje i iznošenje činjenica izvrši dodatni pritisak na lokalnu izvršnu vlast koja uporno sve troškove svojih promašenih projekata i nesposobnih uprava gradskih tvrtki naplaćuje od građana i gospodarstva!

Umjesto da za nastalu štetu kazneno i financijski odgovaraju osobe koje su proteklog desetljeća donosile odluke i izazvale štetu koja se mjeri desecima milijuna kn, račun se ispostavlja građanima i to primjenom nezakonitog obračuna!

Pozivamo građane da reklamiraju nezakonito ispostavljene račune prema priloženom predlošku reklamacije.

Pozivamo građane da kroz reklamaciju računa zatraže da se KD Čistoća d.o.o. pridržava zakonskih propisa koji nedvosmisleno definiraju obračun cijene odvoza otpada prema PREDANOJ KOLIČINI, a ne idejama direktorice komunalne tvrtke koja pokušava vlastite financijske probleme riješiti na račun građana!

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, predsjednik