Predstavnici naše Udruge aktivno su sudjelovali u raspravi na javnoj tribini pod nazivom: „Plaćamo li previsoku cijenu za otpad?“. Tribinu je organizirala udruga ŽMERGO u Opatiji 26.11.2013. godine. Na tribini su izlagali: Bernard Ivčić (Zelena akcija, Zagreb, predsjednik), Daniela […]

Brdo miješanog smeća

05.03.2013. u popodnevnim satima član Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina Edin Ajanović, uz propusnicu i odobrenje nadležne osobe KD Čistoća d.o.o., posjetio je lokaciju ŽCGO Marišćina koja je trenutno namijenjena zbrinjavanju miješanog neopasnog komunalnog i […]

Članovi Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina sudjelovali su na otvorenoj tribini o kompostiranju biootpada u organizaciji GKTD Murvica, održanoj 21.02.2013. Na tribini je prezentirana tehnologija kompostiranja primjenom efektivnih mikroorganizama. Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina u […]

Recikliranje Izvor: Stockvault.net

Na tribini održanoj  12.10.2012. u dvorani Transadrije u Rijeci prof. dr. Stanko Uršić ukazao je na nedostatke trenutnog deponijskog sustava i planiranog sustava s MBO postrojenjem. Istaknut je koncept odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvima i […]