Paket EU direktiva o kružnoj ekonomiji u koliziji s konceptom skupih regionalnih centara za mljevenje smeća! Priopćenje za medije i zainteresiranu javnost Ministar zaštite okoliša i prirode, dr. sc. Slaven Dobrović 09.02.2016. godine posjetio je […]

Zaštita prirodnih bogatstava Hrvatske konačno postaje osnovni cilj kontroverznog Ministarstva!   Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina godinama se uporno zalaže za redefiniranje koncepta gospodarenja otpadom ne samo u  Primorsko – goranskoj županiji već i na […]

Svjedoci smo medijskih izjava odgovornih osoba sa raznih razina vlasti koje tvrde kako je u ŽCGO Marišćina započeo pokusni rad, a potom i probni rad postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada. Tako Novi list od 31.07.2015. […]

  Koalicija 12 udruga[1] koje se zalažu za održivo gospodarenje otpadom traži od Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP) odustajanje od koncepta spaljivanja otpada u spalionicama, cementarama i termoelektranama koje MZOIP javno zagovara i predlaže […]

Temeljem Informacije o mogućnosti sudjelovanja javnosti u izradi Uredbe o komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu Nacrt Uredbe) davanjem svojih prijedloga, mišljenja i primjedbi, uvidom u Nacrt Uredbe, Udruga Krizni eko stožer Marišćina podnosi sljedeće primjedbe […]

UDRUGA KRIZNI EKO STOŽER MARIŠĆINA (RIJEKA) I UDRUGA UZOR (ZAGREB) – PRIOPĆENJE ZA JAVNOST I MEDIJE Sukladno Članku 40. Zakona o medijima tražimo da mediji objave ispravak teksta Ministarstva zaštite prirode i okoliša na web portalu Večernjeg lista […]

Predstavnici Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina (u nastavku teksta Udruga) održali su danas 13.03.2013. godine radni sastanak sa Ministrom zaštite okoliša prirode i  gdin-om Mihaelom Zmajlovićem na temu gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji i posebno […]