Stručna studija dokazala: Ekološki sustav odvajanja otpada više od deset puta jeftiniji od zastarjelog, ekocidnog ŽCGO Marišćina!

18 Travanj, 2013

Na inicijativu Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina KD Čistoća d.o.o. je krajem 2012. godine u skladu s pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju područje javne nabave naručila Studiju „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom grada Rijeke s okolicom“. Autori Studije su prof. dr. sc. Slaven Dobrović, doc. dr. sc. Hrvoje Juretić i Goran Smoljanić, mag.ing.mech.

Stručna Studija na pedeset stranica jasno i argumentirano iznosi neoborive ekonomske, tehnološke i ekološke činjenice koje govore u prilog uvođenju ekološki zasnovanog sustava gospodarenja otpadom te potpuno raskrinkava floskule koje se uporno plasiraju javnosti kako je „ta primarna selekcija otpada skupa i ne može se provesti u tako velikoj urbanoj sredini poput Grada Rijeke“.

Studija argumentirano razlaže ekonomska načela i kriterije čijom se upotrebom postiže najveći stupanj odvajanja otpada i tako sprovode i osnovni ciljevi Strategije gospodarenja otpadom RH:

-         materijalno iskorištavanje otpadnih tvari recikliranjem;

-         odvajanje opasnih tvari iz komunalnog otpada;

-         maksimalno smanjenje volumena ostatnog otpada.

Ekonomska je računica posebno zanimljiva i jasno pokazuje:

-       Planirani prihod od prodaje prikupljenih sekundarnih sirovina za koje je već tijekom izrade studije pronađeno tržište, iznosi 12,9 milijuna kn godišnje. Danas te milijune kuna bacamo u smeće, a sutra ćemo ih nakon utrošenih 88 milijuna EUR u nepotreban ŽCGO Marišćina samljeti i za njihovo zbrinjavanje plaćati 100 EUR po toni ili ih istresti u nove rupe u zemlji!

-       Odvajanje otpada donosi izravnu uštedu od 63 milijuna kn godišnje na skupom zbrinjavanju otpada u ŽCGO. Prema Studiji, 90% komunalnog otpada je iskoristivo, a ukupna količina proizvedenog otpada u 2012. godini iznosi 69.000 t, dok je ukupan trošak zbrinjavanja otpada u ŽCGO uključujući prijevozne i ostale vezane troškove 1.000 kn  po toni otpada.

Tako se na primjer samo uvođenjem kućnog kompostiranja izbjegava potreba za transportom 32% biorazgradivog otpada (9.400 t) te se samo na uštedama u gorivu smanjuju transportni troškovi za preko 500.000 kn!

Sve to zapravo znači da bi planirani kapacitet obrade smeća u ŽCGO Marišćina od 100.000 t godišnje ostao bez 63.000 t, a ta je količina 80% ukupnog smeća koje proizvodi Primorsko – goranska županija!

Ukupna investicija koja bi omogućila provođenje takvog ekološki zasnovanog sustava gospodarenja otpadom u varijanti ugovaranja otkupa odvojenih sekundarnih sirovina iznosi 58,5 milijuna kn, odnosno oko 8 milijuna EUR što je više od deset puta manje od potpuno nepotrebnog ulaganja u ŽCGO Marišćina kako je i kroz stručnu studiju dodatno podcrtano.

Zašto onda ulažemo 88 milijuna EUR u ŽCGO Marišćina i obradu čijeg smeća trebaju plaćati žitelji Primorsko – goranske županije i zbog čega?

Zašto se ipak bez obzira na sve iznesene činjenice uporno plasira priča o najmodernijem centru za gospodarenje otpadom u RH kada je potpuno jasno da je to notorna neistina!  U čijem je to interesu?

Već ovako jednostavna usporedna računica cijene ekološki zasnovanog sustava odvajanja otpada i ekocidnog i zastarjelog MBO postrojenja dovodi nas do frapantnih iznosa ušteda s jedne strane i mogućnosti za ostvarivanje dodatnih prihoda s druge strane. Međutim bez obzira na sve dosadašnje apele zainteresirane javnosti „odgovorne institucije“ te činjenice ne žele primiti na znanje!

Posebno je važno naglasiti da provođenje predloženog ekološki zasnovanog sustava gospodarenja otpadom omogućava poštivanje potpisanih EU direktiva o postotku smanjenja biorazgradivog otpada (za 25% do kraja 2013. godine), ali i ukupnog otpada te će tako žitelji Primorsko – goranske županije izbjeći plaćanje visokih kazni koje EU obračunava na dnevnoj razini.

Novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom slijedi hijerarhijski slijed postupanja s otpadom te građanima i ostalim korisnicima komunalne usluge zbrinjavanja otpada omogućuje odvojeno odlaganje gotovo svih otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu. Detaljno je razrađen decentralizirani sustav s rasporedom sabirnih mjesta, reciklažnih centara i sortirnica za prikupljanje i obradu odvojenog komunalnog neopasnog i posebno opasnog otpada kako za gusto naseljena urbana područja tako i za prigradska naselja.

Studija donosi i specifikacije posuda s elektronskim bravama za odvojeno prikupljanje otpada, a jasno je i argumentiramo obrađen sustav odvoza odvojenog otpada. Posebna se pažnja pridaje i mogućnosti snižavanja troškova zbrinjavanja otpada zavisno o količini ostatnog otpada koje kućanstvo predaje na zbrinjavanje temeljem definiranog ugovora.

Detaljnim tehničkim specifikacijama, organizacijskim predlošcima i ekonomskim simulacijama razbijene su i sve sumnje u mogućnost provođenja ekološki zasnovanog sustava odvajanja otpada bilo na tehničkoj, organizacijskoj ili ekonomskoj razini.

Investicija u ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom isplativa je na rok od četiri godine samo kroz dodatne prihode od prodaje sekundarnih sirovina, a obzirom na poticajne EU mjere za ulaganja u primjenu bezdeponijskog zero-waste koncepta sigurni je kandidat za financiranje iz EU fondova.

Na žalost, bez obzira na sve navedeno „političke elite“ i dalje uporno guraju tehnološki zastarjeli, ekocidni ŽCGO Marišćina u čijoj se pratnji kočoperi primitivno smetlište Marišćina i tako nas zbog svojih sitnih parcijalnih interesa i političkih igrica guraju u ekonomsko i ekološko samoubojstvo!

 

 

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Eko Kvarner – Ogranak Halubje

Josip Katalinić, predsjednik