Simfonija uništenja okoliša u režiji gradske Uprave pod dirigentskom palicom Gradonačelnika!

4 rujan, 2013

Prema sugestiji Župana Primorsko Goranske Županije Zlatka Komadine, koji je na sastanku s predstavnicima Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina izjavio: „lokacija Marišćina je sada iznajmljena riječkoj komunalnoj tvrtki Čistoća d.o.o., koja tu dovozi otpad dok se ne izgradi postrojenje za obradu. U tom postupku se malo zabrljalo, posebno prošle godine s baliranim otpadom“, predstavnici Udruge ponovno se obraćaju zainteresiranoj javnosti i Gradonačelniku Grada Rijeke kao većinskom vlasniku KD Čistoća d.o.o..

U cilju educiranja Gradonačelnika Grada Rijeke Vojka Obersnela, kao većinskog vlasnika KD Čistoća d.o.o., predstavnici Udruge odlučili su slikovito prikazati postojeći način (ne)gospodarenja s otpadom, koji se svodi na prikupljanje smeća i njegovo istresanje na hrpu. Svakodnevno se tako na lokaciju Marišćina dovozi 200 tona izmiješanog komunalnog otpada (smeća), koji se nakon zatrpavanja u rupe, tretira sa nekoliko vrsta kemikalija kako bi se ublažio smrad nastao prije svega kemijskim reakcijama izmiješanog bio-otpada sa ostatkom.

Već se nekoliko mjeseci se u KD Čistoća d.o.o. nalazi gotov projekt „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom Grada Rijeke i okolice“, ali umjesto pokretanja implementacije sustava, Gradonačelnik Grada Rijeke javnosti prezentira kako KD Čistoća d.o.o. već dugi niz godina radi na  „primarnoj selekciji“  primjenom sustava „eko otoka“. Kroz tih dugih desetak godina „selektiranja otpada“ u „eko otocima“ KD Čistoća d.o.o. je ostvarila razinu od oko 4% odvojenog otpada. Očigledno je da sustav „eko otoka“ nije učinkovit te da treba krenuti u drastične promjene postojećeg sustava manipuliranja smećem koje Gradonačelnik pompozno naziva „gospodarenje otpadom“.

Jednostavan postupak odvajanja otpada u domaćinstvima umjesto istresanja smeća na hrpu prezentirali smo i danas na tiskovnoj konferenciji. Nakon što su ispred zgrade Gradske Vijećnice i Ureda Gradonačelnika Grada Rijeke Vojka Obersnela predstavnici Udruge istresli izmješani otpad iz domaćinstva na jednu hrpu, tu su istu hrpu otpada razdvojili i otpad odložili u za to predviđene posude.

Eto, kako je jednostavno, brzo i olako odvojiti otpad na mjestu nastanka! Eto, kako je potpuno NEPOTREBNO ulaganje u postrojenje za MBO koje će pripremati otpad za spaljivanje i to po cijeni od 88 milijuna EUR! Zbog čega bi morali utrošiti 88 milijuna EUR u projekt ŽCGO Marišćina kada možemo za 8 milijuna EUR u potpunosti riješiti problem gospodarenja otpadom na cijelom riječkom području?

Sramotan je i medijski spin Župana Primorsko – goranske županije u kojem tvrdi kako smo se na sastanku složili oko lokacije projekta! Naravno da nismo! Čak su se i autori Studije zaštite okoliša odrekli vlastite studije i ne podržavaju niti projekt niti ovu politički odabranu lokaciju!

Našom današnjom akcijom još jednom želimo podcrtati naše zahtjeve gradskoj Upravi na čelu s Gradonačelnikom i tražimo:

1)  Hitno pokretanje projekta ekološkog gospodarenja sa otpadom za Grad Rijeku i okolicu;

2)  Hitan prijem kod Gradonačelnika Grada Rijeke kao većinskog vlasnika KD Čistoća d.o.o.;

3)  Jasno obrazloženje na koji će se način sanirati „privremeno“ odlagalište otpada u Marišćini Faza 0-1;

4)  Obrazloženje zbog čega nije izgrađeno, odnosno u kojoj je fazi izgradnja tzv. mini postrojenja za  MBO čija je izgradnja izglasana na Skupštini Grada Rijeke u rujnu 2012. godine, a koja glasi:

“Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. da, sukladno izmjeni i dopuni Građevinske dozvole za fazu 0-1 ŽCGO Marišćina, Klasa: UP/I-361-03/1201/100, Ur.br.:531-1-2-1-372-12-11 od 31. kolovoza 2012. godine, najkasnije do 31. prosinca 2013. godine, izgradi kazetu 4 i 5 s pripadajućom infrastrukturom i postrojenje za mehaničko biološku obradu s platoom i pripadajućom infrastrukturom“.

Mi svaki dan živimo s Marišćinom i sudeći prema odgovorima koje smo dobili iz KD Čistoća d.o.o. potpuno smo sigurni u neostvarivost još jedne u nizu donesenih odluka kojima se se samo kupuje vrijeme, umiruje javnost i  zataškava sve veći problem gospodarenja otpadom u Gradu Rijeci i okolici.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

 dipl. ing. Josip Begonja, član Upravnog odbora