Reagiranje Ekoplusa na neslužbeni zapisnik sa sastanka

27 veljača, 2013

Na neslužbeni zapisnik sa sastanka KESM-a i Ekoplusa uslijedila je reakcija iz Ekoplusa, prvo usmena putem telefonskog poziva, a zatim i pismena. KESM je uputio pismo isprike sa pružanjem jednakovrijednog prostora za reagiranje Ekoplusa na www.mariscina.com. U nastavku prenosimo pismo KESM-a i reagiranje Ekoplusa.

Pismo KESM-a:

Poštovani,
Sukladno našem današnjem telefonskom razgovoru i prigovoru da je Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina (u nastavku Udruga) na neprimjeren način na www.mariscina.com interpretirala sastanak koji je jučer, 21.veljače 2013., sa početkom u 9.00 sati održan između tvrtke TD Ekoplus d.o.o. koja upravlja projektom „ŽCGO Marišćina“ i Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina, kao udruge građana koja se protivi lokaciji, tehnologiji i trenutnom načinu gospodarenja otpadom  u Primorsko – goranskoj županiji, a ispred kojih su sastanku nazočile osobe, kako je navedeno u tekstu na web stranici, u ime Udruge iznosim sljedeću izjavu:

  • Ispričavamo se ako se u dijelu teksta osjećate prozvanim zbog interpretacije sastanka od strane kolege Tonija Grlice. Gospodinu Grlici nije bila namjera osobno diskreditirati ljude, nego je samo na osnovu dostupnih informacija koje posjeduje Udruga interpretirao sastanak;
  • Kao članica tima za odnose s javnošću u Udruzi, nisam sklona ograničavanju interpretacija građana, pogotovo članova civilnih organizacija, te Vas molim da se na interpretacije kolege Grlice koje ne odgovaraju istini i nisu primjerene pismeno očitujete, te će Vaše pismeno očitovanje u cijelosti biti objavljeno na službenim stranicama Udruge i dobit će jednakovrijedan prostor kao i tekst koji izazvao Vaše nezadovoljstvo.

Naša je Udruga građana osnovana tijekom ljeta 2012. godine kao reakcija na nesnošljivi smrad koji su građani Marčelja, Viškova, Marinića, Gornjeg Zameta i dijela Kantride prošlog ljeta proživljavali, trpeći smrad za vrijeme najvećih vrućina zatvoreni u kućama, a zbog neprimjerenog i nestručnog gospodarenja otpadom primjenom tehnologije baliranja pomiješanog komunalnog smeća u preko 30.000 bala, svaka težine 900 do 1100 kg.

Građani su se tada organizirali u udrugu građana, te su se upoznali sa svim modelima gospodarenja otpadom koji se trenutno primjenjuju u Primorsko – goranskoj županiji i koji se planiraju primjenjivati. Trenutni model zatrpavanja pomiješanog smeća, koji sadrži u sebi i opasni otpad neprimjeren je i nije u skladu sa Zakonom o otpadu (Čl.25 Zakona) niti sa EU direktivom 2008/98/EC. Na realizaciji budućeg modela koji se priprema još uvijek gotovo ništa nije učinjeno iako se radi o trenutno najvećoj investiciji u našoj Županiji s jako mnogo uključenih subjekata.

Realnost je da se smeće i dalje zatrpava u rupe u zemlji, a na pitanja vlasniku projekta i svima koji su uključeni u realizaciju projekta nismo dobili odgovore. Nema odgovora na pitanja o kakvoj se tehnologiji radi, koja će biti cijena po toni tako obrađenog smeća, koje količine otpada se planiraju obrađivati i kakvo je njihovo porijeklo.

Prema do sada dostupnim podacima planiraju se obrađivati i veće količine od onih koje se proizvode u ovoj Županiji, ali ako se želi poštovati zakonska regulativa (Čl.25 zakona o otpadu,  EU direktiva 2008/98/EC, hijerarhija postupanja sa otpadom po IVO konceptu) i uzmu li se u obzir demografske značajke da broj stanovništva u Primorsko – goranskoj županiji i RH pada, jasno je da takvi preskupi i presporo realizirani projekti nisu financijski i ekološki održivi.

Ustav Republike Hrvatske građanima garantira pravo na pristup informacijama, a kad su u pitanju pitanja iz područja zaštite okoliša sukladno i Arhuškoj deklaraciji, čiji je potpisnik RH, pitanja iz zaštite okoliša moraju biti dostupna svoj zainteresiranoj javnosti.

Mještani Marčelja i šire zajednice imaju dakle i prrema pozivitnm zakonskim propisima pravo znati koja se tehnologija na projektu ŽCGO Marišćina planira koristiti i kako.

Na žalost cjelokupno gospodarenje otpadom u Gradu Rijeci, riječkom prstenu i cijeloj Županiji uključujući projekt ŽCGO Marišćina bazirano je na zatrpavanju smeća u rupe u zemlji, a iako smo pred ulaskom u EU smeće se i dalje odlaže na najprimitivniji način.

Ekološki  i ekonomski efikasan model gospodarenja otpadom, odvajanje sirovina iz otpada već u domaćinstvima, kojeg već desetljećima provode u EU, a za što se zalaže i naša Udruga,  još uvijek nije zaživio.

Građani koji su ne svojom voljom primorani živjeti uz primitivna smetlišta ogorčeni su i nezadovoljni, a odgovora na pitanja nema, što nije nikako nije primjereno demokratskom društvu i otvara prostor za sumnje, jer se radi o najvećem  projektu u Županiji,  koji bi se trebao realizirati dijelom i iz sredstava EU, a u koji će se utrošiti i ogomni iznosi proračunskih sredstava, koje financiraju građani. U realizaciju tog projekta uključen je veliki broj institucija (Ministarstvo zaštite okoliša, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Općina Viškovo, Delegacija EU u RH, Europska komisija), ali ni nakon trinaest godina projekt nije zaživio, a smeće se i dalje odlaže na primitivna smetlišta.

Ispričavamo Vam se, ukoliko se za postavljena pitanja na jučerašnjem sastanku osjećate neopravdanom prozvanim, jer nam to nikako nije bila namjera.

Željeli smo ukazati i na činjenicu da smo i od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upućeni da se za sva pitanja obratimo TD Ekoplus d.o.o. (u prilogu dostavljamo Zapisnik sa sastanka održanog u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održan 6.veljače 2013.). Prve Zahtjeve za pristup informacijama uputili smo TD Ekoplus d.o.o. još 2. listopada 2012. i do danas na njih nismo dobili službeni niti neslužbeni odgovor.

Vjerujemo da razumijete pitanja i sumnje građana, te Vas još jednom molimo da se očitujete na interpretacije koje ne odgovaraju istini i nisu primjerene u sadržaju objavljenom na našim web stranicama, te će Vaše očitovanje biti cijelosti objavljeno na istim službenim stranicama Udruge te  će dobiti jednakovrijedan prostor kao i tekst koji je prethodio Vašem reagiranju.

Za sva pitanja i informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

 Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina
Eko Kvarner – Ogranak Halubje
Mirna Međimorec, članica tima za odnose s javnošću

Odgovor  Ekoplus d.o.o. :

EKOPLUS d.o.o. Rijeka
Broj: 1302-073/DB
Rijeka, 26.02.2013. god.

Poštovana  gospođo Međimorec,

Nakon održanog sastanka u Ekoplusu i ‘neslužbenog priopćenja’ koje ste objavili na web stranici vaše Udruge, nazvao sam Vas kako bih skrenuo pažnju na nekorektno sastavljen izvještaj sa sastanka. Ne mogu se složiti sa vašom tvrdnjom da je gospodin Grlica slijedom dobivenih informacija interpretirao tekst jer upravo radi toga i reagiram. U tekstu je navedeno niz neistinitih tvrdnji, a takav pristup ne doprinosi razvoju dijaloga, niti bržem rješavanju problema sa otpadom.

U nastavku iznosim činjenice sa sastanka :

  • Udruga je zatražila preslike svih dozvola koje su izdane za ŽCGO Marišćina (vaš broj Z-13-024) i to je bila tema dogovorenog sastanka. Na sastanku sam vam predao radni popis na kojem se nalazi 21 osnovni dokument (lokacijska, načelna uz građevinske i uporabne dozvole sa izmjenama i dopunama, pripadajuća rješenja, potvrde, uvjeti i suglasnosti) te objasnio da je naprosto tehnički nemoguće u kratkom roku dostaviti vam traženo. Objasnio sam da preslike možete dobiti na dva načina; uz plaćanje troškova fotokopiranja koji nisu zanemarivi  ili skenirane, ali u tom slučaju treba nešto više vremena kako bi tu obimnu dokumentaciju obradili u Ekoplusu. Prihvatili ste prijedlog da vam na taj način kao civilnoj udruzi izađemo u susret kako ne biste imali dodatnih troškova.
  • Što se tiče prethodnih, kako navodite neodgovorenih zahtjeva za pristup informacijama, objasnio sam kako to nije u mojoj domeni, ali sam istovremeno zapisao podatke i izvjestio vas kako ću sa kolegama provjeriti status tih zahtjeva i to: Z-13-025 od 04.02.2013, Z-12-036 od 26.11.2012, Z-12-025 od 15.10.2012. i Z-12-021 od 02.10.2012. Na sve te zahtjeve (četiri, a ne pet kako navodite), Ekoplus vam je dostavio odgovore u roku.  Istinitost je moguće provjeriti na vašoj  web stranici gdje navodite kako ste na te zahtjeve dobili odgovore.
  • Vaši navodi o broju registratora, cijeni kopiranja, našim ‘vezanim rukama’ na projektu, ‘kazetama’ i MBO tehnologiji prilično su mi nerazumljivi, ali u svakom slučaju ne odgovaraju istini, no kako nisu izrečeni s moje strane i nisu bili tema ni povod sastanku, ne želim komentirati.

Ekoplus je i do sada na svaki zahtjev za pristupom informacijama reagirao u najbržem mogućem roku, a poznavajući situaciju i kolegu Čandrlića koji je zadužen za informiranje ispred Ekoplusa, a koji nije bio u mogućnosti sudjelovati na ovome sastanku, siguran sam da će tako biti i s posljednjim vašim zahtjevom Z-13-024.

Podsjećam Vas da je Ekoplus na vrijeme dostavio tražene informacije i prema  vašim zahtjevima iz kolovoza i rujna prošle godine (Z-12-011 i Z-12-020), za koje  na vašim web stranicama tvrdite da još uvijek niste dobili odgovor.

Nitko ne dvoji da MI građani kao pojedinci ili okupljeni u udruge trebamo aktivno sudjelovati i biti zainteresirana strana u realizaciji svih projekata koji mogu utjecati na na naše životne uvjete. Zastupati nečije interese velika je odgovornost i obaveza da svojim djelovanjem doprinosimo kvalitetnijoj komunikaciji i suradnji. Ne treba zaboraviti da institucije koje pozivate na odgovornost  nisu zgrade, nego ljudi. Njihovi zaposlenici su ti isti građani koji nisu ništa manje zainteresirani za rješavanje problema s otpadom nego što je to vaša udruga, tako da ne osjećam da se razilazimo u namjerama i ne vidim razlog ni povod ovakvom ponašanju.

Kada se radi o ovako važnim i osjetljivim temama, smatram da treba izbjegavati senzacionalistički način komunikacije, pogotovo iznošenje neprovjerenih i neistinitih informacija jer tako  javnost dovodite u zabludu, a kao udruga gubite na vjerodostojnosti. Dosadašnjim pristupom da samo vi imate pravo i da su jedino vaši stavovi i mišljenja ispravni i samo vi raspolažete dobrim rješenjima i istinitim informacijama, ne čini mi se u skladu sa temeljnim načelima i ciljevima udruge. Pozivam Vas da svojim ponašanjem osigurate status ravnopravnog  partnera koji doista može legitimno i odgovorno predstavljati zajednicu i čije mišljenje treba uvažiti.

S poštovanjem,

Dario Bagić, dipl.ing.građ. voditelj projekta gradnje
mob. 098 / 24 33 30 EKOPLUS d.o.o. Rijeka
Ciottina 17b/I HR 51000 Rijeka, tel. (0)51 325 200, fax. (0)51 325 190
www.ekoplus.hr
dario.bagic@ekoplus.hr

 

Povezani sadržaji

  • Ekoplus

    Pristup dokumentaciji projekta ŽCGO Marišćina

    U nastavku donosimo neslužbeno priopćenje sa sastanka održanog 21.02.2013. u prostorijama TD Ekoplus d.o.o. Sudionici sastanka: Gdin Dario Bagić, Voditelj projekta TD Ekoplus d.o.o. Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina: Mirna Međimorec, Edin Ajanović, Milan Pavelić, Toni Grlica Gdin. Bagić je zapisao brojeve pet starih zahtjeva za pristup informacijama na koje još uvijek nismo dobili odgovor, te obećao da će...