Razgovarali smo o tužbama, balama i uvođenju primarne selekcije s “KD Čistoćom”

8 studeni, 2012

Urucenje tuzbi Izvor: "Novi list" Foto: Drechsler S.

Urucenje tuzbi Izvor: “Novi list” Foto: Drechsler S.

1. Povlačenje tužbi

Na sastanku je gospođa Babić informirala članove KESM-a da je Čistoća povukla tužbu. Članovi KESM-a iskazali su nezadovoljstvo da se takve informacije prvo dobiju preko medija, a tek kasnije službenim kanalima. Odgovor je bio da je to trebalo biti iznenađenje za sastanak, ali je informacija “procurila” neplanirano.

Zbog lošeg iskustva kod prvog ročišta, tuženi članovi KESM-a odlučili su da će se pojaviti na ročištu zakazanom za 13.11.2012, ukoliko ne dobiju službenu obavijest od suda da je ročište otkazano.

2. Prebacivanje bala sa Viševca na Marišćinu

Članovi KESM-a na početku su iskazali svoje nezadovoljstvo da se uopće razgovara o prebacivanju bala na Marišćinu, jer je opće poznati stav KESM-a da želi zaustaviti bilo kakav dovoz smeća na Marišćinu. Djelatnici Čistoće rekli su da oni nemaju ovlasti razgovarati o alternativnim konceptima zbrinjavanja bala. Razgovor po ovoj temi sveo se na to kako spriječiti smrad u postupku prebacivanja bala sa Viševca i zatrpavanja istih u kazetu na Marišćini. Djelatnici Čistoće upoznati su sa činjenicom da su kamioni vozili bez cerade i da se osjetila veća količina smrada u centru Viškova. Članovi KESM-a informirani su da će se bale prije prebacivanja špricati sa tekućinom koja sprečava smrad i da će se vodit briga o tome da se ubuduće bale prebacuju samo u kamionima sa ceradom. Članovi KESM-a upozorili su djelatnike Čistoće da kamioni Čistoće i GP Krka često voze brzinom koja prelazi dozvoljene maksimalne brzine. Dogovoreno je da se Čistoći prijave svi takvi vozači, te da će isti biti opomenuti (sankcionirani). Također je napomenuto na sastanku da se često može vidjeti gdje ispada smeće iz kamiona po cestama Viškova.

3. Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada (primarne selekcije) na području Viškova.

Voditeljica razvojno-tehničke službe Čistoće, gospođa Marina Babić-Brusić, prezentirala je prijedlog Čistoće za brzo uvođenje sustava odvojenog prikupljanja otpada u Općini Viškovo. Prijedlog se bazira na raznobojnim vrećicama koje bi se podijelile mještanima, koje bi služile za odvojeno prikupljanje otpada i koje bi se periodično prikupljale dogovorenim danima u tjednu. Članovi KESM-a dobili su pisani prijedlog, a gospođa Brusić se obavezala poslati i elektronsku verziju istog. Osnovni manjak predloženog koncepta je što nije predviđeno prikupljanje bio otpada. Članovi KESM-a obavezali su se razmotriti prijedlog.

Članovi KESM-a su predložili da se prije uvođenja bilo kakvog sustava u Općini Viškovo, izradi cjeloviti Provedbeni projekt uvođenja ekološkog sustava gospodarenja otpadom za cijelo područje djelovanja KD Čistoća, odnosno područje grada Rijeke i prstena, te da uvođenje u Općini Viškovo bude samo prvi korak u uvođenju istog na cijelo područje djelovanja Čistoće. Članovi KESM-a su napomenuli da je isto prihvaćeno od strane načelnika Općine Viškovo gospodina Gorana Petrca. Direktor Čistoće, gospodin Štok, prihvatio je taj prijedlog članova KESM-a i prihvatio je da trošak izrade dokumentacije ide na račun Čistoće. Također je predložio da izrađivači te dokumentacije budu stručnjaci predloženi od strane KESM-a (pozivni natječaj). Prema ovom prijedlogu uvođenje sustava u Općini Viškovo bi bio prvi korak u uvođenju cijelovitog sustava na cijelo područje djelovanja Čistoće (grad Rijeka i prsten).

 

Na kraju sastanka dogovoreno je da će se u kratkom vremenu ponoviti sastanak sa temom „Uvođenje sustava ekološkog gospodarenja otpadom“. Prijedlog članova KESM-a je da sastanku prisustvuju i stručnjaci iz tog područja, koji mogu pridonijeti kvalitetnoj provedbi istog.

Sudionici:

Zlatko Štok, direktor Čistoće

Marina Babić-Brusić, voditeljica Razvojno-tehničke službe

Josip Katalinić, Predsjednik Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, član Upravnog odbora Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina

Sanjin Božić, član Upravnog odbora Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina

Toni Grlica, član Nadzornog odbora Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina

3 člana operativnih službi Čistoće

Povezani sadržaji