Protuzakonite odluke o gospodarenju otpadom na štetu građana, a na korist ŽCGO Marišćina!

8 ožujak, 2018

Gradovi i općine „riječkog prstena“ svojim građanima nametnuli nepravedno velik trošak zbrinjavanja otpada zaobilaženjem Zakona i Uredbe o gospodarenju otpadom

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom (u nastavku Odluke), s izuzećem Općine Klana,  usvojile su sve jedinice lokalne samouprave tzv. Riječkog prstena gdje KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke vrši javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada (Rijeka, Viškovo, Kastav, Kostrena, Kraljevica, Čavle, Jelenje).

Odluke predstavljaju jasno kršenje hrvatskih zakona i europskih normi, a mještanima ovih općina i gradova njihova su predstavnička tijela nametnula nepravedan, nezakonit i prevelik trošak zbrinjavanja otpada, koji proizlazi iz nakaradnog pokušaja KD Čistoća d.o.o. da zaobiđe najvažnije obveze i dužnosti koje su joj zakonski propisane. Dugoročne posljedice ovih promašenih i loših Odluka plaćat će sami mještani i građani koji u većini jedinica lokalne samouprave nisu imali ni zakonski predviđen rok od 30 dana da kroz javne rasprave postave sva pitanja i dobiju sve odgovore.

Najveći problem ovih Odluka je zajedničko prikupljanje miješanog komunalnog otpada i bio otpada koristeći jedan zajednički spremnik. Upravo će broj odvoza tog zajedničkog spremnika predstavljati najveći dio budućih računa korisnicima. ”Guranje” bio otpada u pomiješani otpad, koji čini najveći dio komunalnog otpada i koji predstavlja prosječno 35% svog proizvedenog otpada, ujedno  je i veliki napad na novčanike naših građana.

Računi će svakako porasti i kada jedinice lokalne samouprave krenu plaćati drakonske hrvatske i europske kazne zbog neadekvatnog sustava zbrinjavanja bio otpada. Nažalost, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave „riječkog prstena“ olako su prihvatili pretenciozno i subjektivno naručen „Elaborat opravdanosti pružanje javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (bio otpada) na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge“ naručitelja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, čija je jedina svrha da osigura daljnji rad ŽCGO Marišćina. Umjesto da svojim građanima osiguraju kompostere i spremnike za bio otpad, predstavnička su tijela odlučila da je bio otpad bolje neadekvatno pretvarati u gorivo za cementare koje će tako indirektno ”spaljivati” i novac građana Riječkog prstena.

Ovim se Odlukama u potpunosti spriječila mogućnost individualizacije sustava zbrinjavanja otpada koje prema zakonskim propisima trebaju provesti sve jedinice lokalne samouprave i svaki korisnik pojedinačno. Jedinice lokalne samouprave nisu donijele svoje Planove gospodarenja otpadom, sukladne Planu gospodarenja otpadom RH 2017-2022 i time su se odrekle 85% bespovratnih EU sredstava za individualizaciju sustava zbrinjavanja otpada na svom području.

Osim što je KD Čistoća d.o.o. odlučila ponuditi isti način zbrinjavanja otpada gradu Rijeci, na čijem se području nalaze brojni više stambeni objekti kao i manjim jedinicama lokalne samouprave u kojima prevladavaju obiteljske kuće, onemogućila je i pojedinačnim korisnicima da samostalno odlučuju o veličini svojih spremnika. Tako će, na primjer, korisnici koji žive u više stambenim objektima, za koje su predviđeni zajednički spremnici, morati samostalno financirati svoje individualne spremnike, iako zakonski propisi nalažu davatelju usluge da im osigura iste.

Zabrinjavajuća je i lakoća kojom su se predstavnička tijela odrekla svoje autonomije u odlučivanju prepustivši sve odluke KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke i njezinim rukovodećim ljudima. Osim što su prijedloge Odluka kreirali i nametnuli riječki komunalci,  pa su sve Odluke potpuno jednake, predstavnička su tijela KD Čistoća d.o.o. prepustila i određivanje minimalne cijene obavezne javne usluge (”paušala”).

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom jasno je propisano da Odluke jedinica lokalne samouprave moraju sadržavati odredbe o cijeni minimalne javne usluge što u naravi znači da iste moraju biti određene ili odredive.

U Odlukama jedinica lokalne samouprave ne postoje parametri koji bi navedene cijene učinili odredivima, jer ne postoji kategorizacija korisnika po načelu „onečišćivač plaća“, niti postoje odrednice podataka odnosno na temelju kojih financijskih izvještaja i po kojoj će se formuli računati jedinični udio svakog korisnika u cijeni minimalne javne usluge.

Nedopustivo je da se Odlukama jedinica lokalne samouprave nadležnost određivanja cijene koju je Vlada RH definirala kao obavezu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, delegira na davatelja usluge KD Čistoća d.o.o.

Time se stvara opasan presedan u kojem jedinice lokalne samouprave kao „poslodavci“ prepuštaju svojim „zaposlenicima“, u ovom slučaju KD Čistoća d.o.o., mogućnost kreiranja cijene svoga rada. Ovakvo donošenje Odluka jasno odražava nedostatak političke volje, neznanja i nebrige lokalnih političara za opće dobro, čime se nanosi enormna ekološka, gospodarska, komunalna i socijalna šteta građanima i zajednici, a čije će posljedice, prema iskustvima drugih EU zemalja vrlo brzo doći na naplatu hrvatskim građanima.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, predsjednik