Poziv vijećnicima Općinskog vijeća Viškova

29 kolovoz, 2018

Poštovana predsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo,

Poštovani vijećnici Općinskog vijeća Općine Viškovo,

Strpljenju mještana Marčelja došao je kraj. Svakodnevan smrad koji se širi sa područja ŽCGO Marišćina ponovno nas je i ovo ljeto, već sedmo po redu, zatvorio u naše domove.

Prije 6 (šest) godina na zajedničkom sastanku s Načelnicom Općine Viškovo održanom u prostorima općinske vijećnice u Saršonima  dobili smo čvrsta obećanja da će smrad smeća koje se neobrađeno odlagalo na Marišćini nestati kada proradi „novo, moderno tehnološko rješenje“ za obradu otpada.

Danas, nakon punih šest godina nalazimo se u potpuno istoj situaciji. Nepodnošljivi smrad koji se širi iz tog „modernog postrojenja“ naša je svakodnevica. Zrak u Marčeljima, ali i na širem području Općine Viškovo neće više nikada biti čist, uništene su naše šume, naše vode, naša priroda, a sve zbog sitnih interesa pojedinaca. Rastu cijene komunalnih usluga, rastu cijene odvoza smeća, a mi udišemo isti smrad evo već šestu godinu.

Na sastanku mještana Marčelja održanom 10.05.2018. godine zamjenik direktora tvrtke Ekoplus d.o.o. gospodin Sanjin Vičević je, pored ostalog rekao: „..centar je počeo s radom 22.veljače.2017. Zaprimili smo ga, mogu slobodno reći: TAKAV KAKAV JE, susreli smo se sa određenim poteškoćama i problemima, koje nastojimo otkloniti. Projektant je zamislio jedno, a tehnika i tehnologija napreduju, tako da sada uočavamo da neke stvari više nisu prikladne za ono za što je bilo projektirano. „

Očito je da svi znaju da je projekt neprikladan, da nije isplativ i da šteti zdravlju mještana. Nikakvo  tehnološko rješenje ne može sakriti smrad takvog pogrešnog koncepta.

Zbog loše kvalitete nabavljene tehnologije, lošeg održavanja, manjka kapaciteta tvrtke Ekoplus d.o.o. da adekvatno upravlja sa ŽCGO Marišćina, niske kvalitete proizvoda koji je originalno trebao biti gorivo za cementare, a koje uvjete ne ispunjava, prostor Marišćine ostaje i postaje najveće neusklađeno odlagalište neobrađenog otpada u Republici Hrvatskoj.

Nakon više od šest (6) godina mi mještani, ne možemo više čekati „popravak projekta“. Podsjećamo da je Općinsko vijeće imalo mogućnost trajno zaustaviti smrad i tijekom ove godine, kada je donosilo novu Odluku o gospodarenju otpadom. Odvajanje bio otpada riješilo bi i problem smrada s ŽCGO Marišćina.

Dragi vijećnici, mogli ste donošenjem kvalitetne Odluke o gospodarenju otpadom zaustaviti dovoz bio otpada na Marišćinu (jer to je ono što nam smrdi), na način kako to od vas traži Uredba o gospodarenju otpadom. Niste to napravili, jer bi tako priznali da je projekt ŽCGO Marišćina promašen. U Elaboratu o opravdanosti odvajanja bio otpada, kojeg je financirao upravo Grad Rijeka, u točki 2 zaključka jasno piše:

„Ukoliko se biološka frakcija bude odvajala, te ukoliko miješani komunalni otpad koji se obrađuje u sklopu ŽCGO Marišćina ne bude imao dovoljan udio bio otpada dovodi se u pitanje čitav proces ŽCGO iz razloga što je razgradnja organske frakcije uz razvoj topline važna za proces biološkog sušenja.“

Puno smo puta ponavljali da ste kao predstavnici lokalne zajednice u mogućnosti zaustaviti ovakav loš projekt, za to nikada nije kasno. Lokalna zajednica i vi kao njezini predstavnici kojeg obvezuje stav mještana, morate imati zadnju riječ kod takve vrste projekata.

Kao ugroženi mještani, prisiljeni smo nakon svega ponovno organizirati blokadu ŽCGO Marišćina.  Očekujemo da i SVI vi zajedno, bez obzira na političku opciju, stanete iza nas i podržite naš zahtjev za hitno i konačno rješenje problema smrada koji se širi iz ŽCGO Marišćina.

Upravni odbor Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina