Pitamo Fond za zaštitu okoliša

30 listopad, 2012

Eko upitnik Izvor: Flickr Foto: Alexander Drachmann

Eko upitnik Izvor: Flickr Foto: Alexander Drachmann

Kako nam KD Čistoća opetovano tvrdi da ste im vi preporučili baliranje otpada kao najbolje rješenje za prijelazno razdoblje između kraja upotrebe deponija Viševac i početka korištenja faze 0-1 privremenog skladišta otpada Marišćina, temeljem čl. 4. st. 1. i čl. 11. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10) od gore imenovanog tijela javne vlasti zahtijevam da mi se dostavi slijedeća informacija:

Tko vam je predložio baliranje smeća kao najbolje rješenje?

Tko je baliranje kao rješenje koristio i bio njime zadovoljan?

Kako objašnjavate probleme koji su nastali zbog korištenja baliranja kao prijelaznog rješenja?

Da li ste u iznalaženju druge mogućnost zbrinjavanja baliranog otpada u RH osim zakopavanja u zemlju?

Da li je postupanje s baliranim otpadom, kakav je slučaj u Varaždinu (dugotrajno skladištenje na otvorenom) i na Marišćini, gdje se otpad nepoznatog sadržaja zakopava u zemlju, usklađeno i odobreno od strane EU?

Kojem odgovornom tijelu preporučate obratiti se ukoliko dođe do onečišćenja tla i vode ovakvim postupanjem s otpadom u prirodi?