Otvoreno pismo Gradonačelniku Grada Rijeke

5 prosinac, 2014

Poštovani gospodine Obersnel,

Novi List, u članku pod naslovom „Izgradnja gotova, ishoduju se dozvole: Marišćina u ”toplom pogonu” nakon zime“  od 28.11.2014. godine donosi i Vašu izjavu:

„Na novinarsko pitanje ministru o tome da lokalni ekolozi tvrde da je na Marišćini primijenjena zastarjela tehnologija, ubacio se riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

– Pardon, ministre, ako mogu intervenirati. Ekolozi svoju struku stječu obrazovanjem. To je isto kao da kažete lokalni nadriliječnici nešto tvrde. Ekolozi tvrde da je ovo moderna tehnologija. Oni koji sebe predstavljaju ekolozima tvrde nešto novo. Razgovarajmo u elementima struke, a mislim da imam pravo to govoriti, s obzirom na moju osnovnu struku..“

Članovi Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina nikad se nisu deklarirali ekolozima već osobama koje se bore za dobrobit čitave naše zajednice. Osnovni nam je cilj ostvariti Ustavom zajamčeno pravo na zdravi život. Istina,  nemamo formalno obrazovanje vezano uz ekološke znanosti, ali fakultetske diplome iz različitih tehničkih,  društvenih i prirodnih znanosti uvelike su nam pomogle kako bi lakše razumjeli funkcioniranje različitih tehnologija za obradu otpada koje intenzivno, u svojem slobodnom vremenu i kroz volonterski rad, već dvije godine proučavamo.

Na žalost niti nakon 2,5 godine sustavnog proučavanja odabrane tehnologije ŽCGO Marišćina, još uvijek nismo prepoznali na koji se način postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada uklapa u koncept cirkularne ekonomije.

Nije nam jasno koje ćemo to sirovine iz otpada i u kojoj količini vraćati natrag u proizvodni proces? U kojem će se trenutku obrade u mehaničko-biološkom postrojenju odvajati pojedine frakcije miješanog komunalnog otpada, posebno papir, ambalaža i plastika te kada će se pripremiti za daljnju obradu? Nismo razumjeli niti kako ćemo bio otpad vraćati natrag u bio sustav? Složit ćete se da je taj proces osnova cirkularne ekonomije.

Da bi nam razjasnili navedene nedoumice, pozivamo Vas da za nas i sve građane Grada Rijeke organizirate i održite stručno predavanje na kojem ćete nam razjasniti na koji se način koncept i tehnologija ŽCGO Marišćina uklapa u nove EU smjernice donesene u srpnju 2014. godine.

Naime, postojeće EU odredbe o gospodarenju otpadom zahtijevaju da Republika Hrvatska do kraja 2016. godine smanji postotak bio otpada na odlagalištima za 50%, a do 2020. godine za 75%. Pri tome se 50% papira, metala, stakla i plastike do 2020. godine mora odvojiti za ponovno oporabu, odnosno recikliranje.  

Znamo da je novim EU odredbama donesenim u srpnju 2014. godine planirano do kraja 2025. godine u svim EU članicama provesti zabranu odlaganja otpada koji se može reciklirati, a 2030. godine reciklirat će se 70% komunalnog i 80% ambalažnog otpada.

U svjetlu navedenih činjenica pozivamo Vas da nam na tom stručnom predavanju detaljnije pojasnite:

1. koje će se količine otpada obrađivati u ŽCGO Marišćina i sa kojih će se područja dovoziti smeće;

2. koje će se prometnice koristiti za dovoz smeća;

3. koliko će se u postotnim iznosima i kojih sirovina iz otpada izdvajati za ponovno uporabu, odnosno reciklažu;

4. koliko će naše građane koštati obrada tone otpada;

5. koliko ćemo plaćati spaljivanje gorivog otpada koje je proizvod postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada i gdje će se taj gorivi otpad spaljivati;

6. projekciju plana prihoda i troškova operatera postrojenja tvrtke Ekoplus d.o.o. u razdoblju od tri godine nakon puštanja postrojenja u rad.

Očekujemo da predavanje bude stručno, lišeno dnevne politike te ćemo takvu orijentaciju predavanja svesrdno podržati. Vjerujemo da ćemo na taj način “izgladiti” naše nesuglasice koje su očito proizašle iz našeg nerazumijevanja ekološki najnaprednijih tehnologija ŽCGO Marišćina.

Posebno bi cijenili da nam u okviru predavanja pojasnite koje ste korake, kao Predsjednik Skupštine KD Čistoća d.o.o. poduzeli da to komunalno društvo provede u život Zaključak Gradskog Vijeće Grada Rijeke od 28.02.2014. godine, kojim se pored ostalog:

„…Predlaže se predsjedniku Skupštine KD Čistoća d.o.o., gradonačelniku grada Rijeke Vojku Obersnelu, da sazove hitnu sjednicu Skupštine KD Čistoća d.o.o. i predloži Skupštini odluku kojom će naložiti stručnim službama KD Čistoća d.o.o. da odmah započnu sa završnom fazom izrade Studije „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za područje Grada Rijeke i okolice“, autori prof.dr.sc. Slaven Dobrović, doc.dr.sc.Hrvoje Juretić i mag.ing.mech. Goran Smoljanić…“  

Vrlo nam je drago što možemo istaknuti da je ta inicijativa Gradskog Vijeća Grada Rijeke na tragu Deklaracije o gospodarenju otpadom koja je donesena na zadnjoj sjednici Skupštine Primorsko-goranske županije u četvrtak 27.11.2014. godine, zahvaljujući razumijevanju i podršci dijela izabranih predstavnika građana, Vijećnika Skupštine Primorsko-goranske županije.

Deklaracijom se jasno definira da gospodarenje komunalnim otpadom u Primorsko-goranskoj županiji treba provoditi na ekološkim načelima utemeljenima na pet R-načela: redizajnirati proizvod, reducirati uporabu, rabiti ponovno, reciklirati i razgraditi. Deklaracijom se poziva jedinice lokalne samouprave da na svom području osiguraju uvjete i potiču na odvojeno prikupljanje otpada.

Smatramo da su navedene inicijative izabranih predstavnika građana vrlo vrijedan doprinos ukupnoj orijentaciji cijele Primorsko-goranske županije prema uvođenju cirkularne ekonomije kroz provedbu ekoloških principa gospodarenja otpadom što će nam pored ostalog omogućiti i poštivanje strogih EU direktiva.

Nadamo se da ćete nam kroz Vaša objašnjenja pokazati na koji se način koncept i tehnologija ŽCGO Marišćina uklapa u te EU direktive i procese koji se zasnivaju na principima cirkularne ekonomije.

S poštovanjem,   

 

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Katalinić, predsjednik