Općina Viškovo naručuje nezavisno mjerenje kvalitete zraka

25 srpanj, 2012

Grb Viškova Izvor: Općina Viškovo

Grb Viškova Izvor: Općina Viškovo

U razdoblju od 16.07.-25.07.2012g., od strane tvrtke Dvokut Ecro d.o.o., a prema narudžbi Općine Viškovo izvršena su mjerenje kvalitete zaraka. Rezultati govore o povećanim koncentracijama polutanata PM10. Prekursori ozona i kancerogene molekule kao što su NO, NH3, benzen (C6H6) i p-ksilen, također su imali velika prekoračenja.

Radi zaštite naših života, života i zdravlja naše djece zalažemo se za:

  • hitnu studiju utjecaja na zdravlje,
  • hitno gašenje protusmradne zavjese,
  • trenutno zaustavljanje dovoza baliranog smeća na lokacije Marišćina i Viševac u općini Viškovo,
  • hitno raspisivanje javnog natječaja za odvoz i zbrinjavanje otpada s područja Primorsko – goranske županije,
  • izradu nove studije za izbor adekvatne lokacije za gospodarenje otpadom.

Područje Marišćine je geološki vrlo aktivno (potresi) i hidrološki propusno (kraški kraj) u neposrednoj blizini i iznad izvora rijeke Riječine (ekocid).

U otvorenom pismu ministru Ranku Ostojiću poslanom 16.08.2012. udruga Krizni Eko Stožer Marišćina zatražila je  hitnu reakciju i to tako da se izvrši STUDIJA UTJECAJA NA ZDRAVLJE, čim prije.