„Odvojeno prikupljanje otpada“ po receptu naših komunalaca od ovog tjedna na Viškovu!!

8 studeni, 2013

Prema informacijama u sredstvima javnog priopćavanja, KD Čistoća d.o.o. je ovaj tjedan započela „provođenje sustava odvojenog prikupljanja otpada i naplatu usluge odvoza smeća po količini“ za područje Općine Viškovo. Vrlo su nas neugodno iznenadile vijesti o započinjanju „projekta“ za područje Općine Viškovo mimo isporučene Studije „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom za područje Grada Rijeke  s okolicom“ autora  prof.dr.sc. Slavena Dobrovića,  doc.dr.sc. Hrvoja Juretića  i mag.ing.mech. Gorana Smoljanića.

Preskakanjem svih koraka navedenih u Studiji,  KD Čistoća d.o.o. je „projekt“ svela na podjelu raznobojnih spremnika  i letaka uz nejasnu izmjenu obračuna troškova za građane. Uistinu je tragikomičan taj „sustav“ koji  KD Čistoća d.o.o. planira provesti.

Gdje je tu problem? Nije li to „odvojeno prikupljanje otpada“ cilj koji naša Udruga  uporno želi ostvariti?

Da, mi želimo uvesti sustav odvojenog prikupljanja otpada već u domaćinstvima, ali na način kako je planirano znanstveno utemeljenom Studijom.  Što to znači?

1. Sustavna se rješenja baziraju na studijama – Studija? Koja studija?

Kompleksnom i ključnom pitanju kao što je gospodarenje otpadom potrebno je pristupiti ozbiljno. Najkraće rečeno, potrebno je  proučiti stanje na terenu i na osnovu njega razviti prijedloge mogućih rješenja. Takav se proces naziva se izrada studije. Na temelju koje studije je izrađeno „sustavno rješenje“ koje se na Viškovu provodi od ponedjeljka? Koliko je nama poznato – takva studija ne postoji. Ono što možemo sa sigurnošću reći je da ono nije izrađeno temeljem Studije „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom za područje Grada Rijeke  s okolicom“ autora  prof.dr.sc. Slavena Dobrovića, doc.dr.sc. Hrvoja Juretića  i mag.ing.mech. Gorana Smoljanića.

2. Biootpad ide u kompostanu – Kompostanu? Koju kompostanu?

Političko rješenje? Prema napisima u Novom listu i Vjesniku Općine Viškovo, ovaj se „sustav“ izrodio u suradnji KD Čistoća d.o.o. i Općine Viškovo, koja očito očajnički  pokušava skinuti stigmu neekološkog tirana koji svoje mještane guši otrovima i smradom sa svoja tri primitivna deponija.  Stigma je tu posve zasluženo.

Najblaže rečeno ovaj je „sustav odvojenog prikupljanja otpada i naplatom usluge odvoza smeća po količini“  himbeno, stihijsko, nepromišljeno i neprovedivo  ad hoc  „rješenje“.  Problemi su kod takvih „rješenja“  pravilo, a ne iznimka. Jedan je od najvećih problema,  koji odmah upada u oči,  ignoriranje biootpada.  Dakle,  biootpad pomiješan s ostalim otpadom na smetlištu zapravo i producira pregršt neugodnih mirisa tijekom nekontroliranog procesa truljenja.

To su zapravo ti neugodni mirisi koji su,  zahvaljujući našoj „dragoj općinskoj administraciji“  više nego dobro poznati žiteljima općine Viškovo. Inače se odvojeni biootpad odlaže u kompostanama i upotrebljava za izradu gnojiva i može donijeti dodatni prihod!

Međutim,  ovaj „sustav“  ne planira odvojeno prikupljanje biootpada,  pa će se očito i dalje pomiješan s ostatnim otpadom istresati na smetlištu Marišćina. Još jedna katastrofalna posljedica nedostatka studijskog pristupa rješavanju problema. Studija „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom za područje Grada Rijeke  s okolicom“ predviđa četiri kompostane za područje Grada Rijeke i okolice.  Očito KD Čistoća d.o.o. nije potreban dodatni prihod koji bi nastao kompostiranjem biootpada i proizvodnjom gnojiva.

3. Reciklabilni otpad ide u sortirnicu – Sortirnicu? Koju sortirnicu?

Logično bi bilo očekivati da će se odvojeno prikupljen reciklabilni otpad (predviđeno je da se metal, plastika i staklo odlažu u isti spremnik) odvoziti u sortirnicu. K.D Čistoća d.o.o. takvu sortirnicu nažalost nema, pa će i taj otpad po svemu sudeći na Marišćinu izmiješan sa ostalim komunalnim otpadom. Tražiti od građana da odvajaju svoj otpad kako bi ga „stručnjaci“ KD Čistoća d.o.o. kasnije izmiješali i istresli u rupu u zemlji je nevjerojatno drsko  i bezobrazno čak i za vrlo visoke standarde bahatosti, arogancije i neznanja na koje smo navikli od „nadležnih instutucija“.

4. Kontrola spremnika  –  Kontrola? Koja Kontrola?

Postavlja se i pitanje tko će i kako kontrolirati tko sve ubacuje otpad u spremnike svakog korisnika. Jamstvo kontrole otpada za svakog korisnika, što garantira i kontrolu računa odvoz otpada, može se postići na dva jednostavna načina:

–  postavljanjem brava na spremnike za otpad s jedinstvenim ključem;

–  držanjem spremnika pod nadzorom u prostorijama korisnika te njihovo iznošenje na dan za koji je planiran odvoz;

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoje li  spremnici za otpad sa bravama ? Hoće li korisnici morati spremnike držati u svojim kućama i zgradama? Hoće li ti spremnici stajati na javnoj površini bez ikakva nadzora? Iz šturih propagandnih priopćenja to nije moguće saznati, a sva su naša pitanja ostala bez odgovora!

5. Pripreme za početak primjene novog „sustava“ – Pripreme? Koje pripreme?

Postoji li ikakva službena  informacija  K.D. Čistoća d.o.o.  ili Općine Viškovo kada i kako novi „sustav“ odvoza otpada stupa na snagu? Koja su ta nova prava i/ili obaveze korisnika „sustava“?  Što nam je uopće činiti?

Na žalost, stupanj (ne)organiziranosti provedbe ovog „sustava“ neodoljivo podsjeća na katastrofu sa baliranjem smeća, njegovim prijevozom sa jednog na drugi kraj općine te na svakodnevno gušenje žitelja općine u smradu trulog smeća.

Možemo li ipak učiniti nešto? 

Reciklabilni otpad i dalje možemo donositi na mjesečne „Ne dvoji – odvoji!“  akcije tako da vrijedne sirovine ipak ne završe na Marišćini. Biootpad možemo individualno kompostirati, ukoliko za to imamo uvjete, pa ćemo tako dodatno smanjiti volumen ostatnog otpada koji ćemo odlagati u spremnike KD Čistoća d.o.o.

Sigurno je da moramo pažljivo kontrolirati iznose mjesečnih računa za odvoz smeća i pravovremeno reagirati na svaku nepravilnost.  Naplaćivanje odvoza smeća po količini u teoriji  je sjajna stvar i doista je bilo vrijeme da svaki građanin plaća samo odvoz volumena otpada koji je bacio. Naravno, naši su komunalci elegantno preskočili objasniti kako će zapravo izračunati točnu količinu otpada koju je korisnik bacio, iako je u osnovi je taj proces vrlo jednostavan:

–  utvrđuje se jedinična cijena po jedinici volumena;

–  obračunava se broj pražnjenja kante sa ostatnim otpadom (u koju ide sav otpad koji nije ubačen u spremnike za recikliranje ili sam po sebi nije reciklabilan);

–  jednostavnim umnoškom dobije se konačna cijena odvoza smeća po korisniku (jedinična cijena po volumenu otpada*volumen spremnika*broj pražnjenja spremnika u tom mjesecu= konačna cijena odvoza smeća za korisnika).

Dakle, bez čvrstih temelja i studioznog pristupa koji minimalno podrazumijeva:

–  brave na spremnicima za otpad;

–  sortirnice;

–  kompostane;

–  organizaciju tržišta kojim bi se odvojeno prikupljen otpad plasirao na ponovnu uporabu i recikliranje

„sustav odvojenog prikupljanja otpada s naplatom usluge odvoza smeća po količini“ ne može se uspješno provesti. Očito je da ovako postavljen „sustav“ osim prikupljanja političkih bodova ima i još jedan cilj: upropastiti projekt i tako „dokazati“ da je odvajanje otpada nemoguća misija.  Propast ovakvog „sustava“  trebala bi dokazati i da je skupo, tehnološki zastarjelo i ekološki neprihvatljivo prostojenje za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO)  jedino „prihvatljivo rješenje za gospodarenje otpadom“. 

Žalosna je činjenica da je lokalnim političkim elitama njihov privatni financijski interes jedini cilj te bahato i arogantno nastavljaju projekt ŽCGO Marišćina  bez obzira na ekonomsku i zdravstveno-ekološku cijenu  koju će na kraju platiti svi žitelji Primorsko-goranske županije.

 

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Toni Grlica, Član Nadzornog odbora Udruge