Novim Planom gospodarenja otpadom protiv drastičnog povećanja cijena odvoza smeća!

3 srpanj, 2016


Izračuni troškova ŽCGO Kaštijun potvrđuju poskupljenje zbrinjavanja smeća od 3 do 5 puta!

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina u potpunosti podržava novi prijedlog Plana gospodarenja otpadom 2016.-2022. koji je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poslalo na javnu raspravu.

Pozdravljamo odustajanje od ideje da je koncept štetnog spaljivanja otpada i izgradnje regionalnih centara za miješani otpad osnova sustava gospodarenja otpadom te posebno podržavamo namjeru uspostave  odvojenog prikupljanja otpada temeljenog na zero waste konceptu koji poštuje hijerarhiju gospodarenja otpadom, štiti okoliš i ne ugrožava zdravlje građana.

Zadovoljni smo činjenicom da je u okvir novog Plana gospodarenja otpadom uključen i veliki broj prijedloga i sugestija koje smo zajedno s ostalim udrugama 2015. godine dostavili Ministarstvu zaštite okoliša i prirode tijekom postupka izrade novog Plana gospodarenja otpadom.

Uspostava sustava odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu na način da se prikuplja miješani komunalni otpad odvojeno od bio otpada, papira, metala, stakla, plastike i tekstila, trebala bi zaživjeti najkasnije 2019. godine. Novi Plan gospodarenja otpadom planira i izgradnju potrebne infrastrukture koja će podržati sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu i formiranje dodatnog broja reciklažnih dvorišta, sortirnica i  postrojenja za kompostiranje bio otpada, kao i postrojenja za recikliranje plastike, papira, stakla i metala.

Posebno je važno istaknuti planiranu naplatu odvoza otpada po količini, pri čemu bi se odvojeno sakupljanje određenih vrsta otpada u cijelosti trebalo financirati iz naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, pa bi tako troškove odvoza pojedinih vrsta otpada trebali pokrivati proizvođači, a ne krajnji potrošači tih proizvoda. To u konačnici znači i zadržavanje cijene zbrinjavanja otpada za građane na postojećoj razini ili neznatno poskupljenje, nasuprot geometrijskom rastu cijena zbrinjavanja miješanog smeća u sustavu tehnološki zastarjelih, ekonomski neodrživih i ekološki neprihvatljivih regionalnih MBO centara za obradu miješanog smeća.

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina u posjedu je dokumenta kojeg su predstavnici Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun izradili i dostavili jedinicama lokalne samouprave na području Istre. Iz činjenica navedenih u dokumentu jasno proizlazi da će troškovi zbrinjavanja smeća u ŽCGO Kaštijun za građane značiti povećanje cijene odvoza i zbrinjavanja smeća za tri do pet puta.

U Hrvatskoj se odvaja samo 17% ukupne količine otpada, s u obavezi smo do 2020. odvajati 50% ukupne količine. Ukoliko ne provedemo mjere koje su ugrađene u novi Plan gospodarenja otpadom, nećemo dostići postotke odvajanja na koje smo se obavezali, a to nas može nas vrlo skupo koštati.

Zbog indolencije nekompetentnog bivšeg Ministra već smo propustili iskoristiti dio sredstava iz EU fondova namijenjenih sektoru gospodarenja otpadom, a prijete nam i visoke novčane kazne ukoliko se po hitnoj proceduri ne usvoji upravo ovakav novi Plan gospodarenja otpadom usklađen s EU direktivama o kružnom gospodarstvu.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina,

Josip Begonja, predsjednik Udruge