Novi cjenik usluga KD Čistoća d.o.o. donosi građanima i nove probleme

2 kolovoz, 2018

Iako su na kolegiju gradonačelnika održanom 24. srpnja 2018., Gradonačelnik Grada Rijeke i direktorica KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke najavili da je prijedlog novog cjenika odvoza komunalnog otpada koji će se početi primjenjivati od 1. studenog 2018. (https://www.rijeka.hr/novi-cjenik-odvoza-komunalnog-otpada-na-snazi-od-1-studenog/)  pravedniji i u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) to nažalost NIJE TAKO.   

Novi prijedlog cjenika odvoza komunalnog otpada NIJE pravedniji i NIJE ni usklađen s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom!

Komunalno društvo Čistoća d.o.o. koje vrši uslugu prikupljanja komunalnog otpada za Grad Rijeku i općine i gradove u tzv. riječkom prstenu pod svaku cijenu nastoji pronaći način za izigravanje Zakona o održivom gospodarenju otpadom (u nastavku Zakon) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (u nastavku Uredba).

Prijedlogom novog cjenika dosadašnja protuzakonita naplata odvoza smeća po m2 stambene površine konačno se mijenja, a uvodi se naplata po broju članova kućanstva, odnosno veličini spremnika i broju odvoza.

Više smo puta isticali kako je važeći Cjenik usluga odvoza komunalnog otpada protuzakonit te smo Viskom Upravnom sudu podnijeli tužbu, odnosno zahtjev za ocjenu zakonitosti cjenika za gospodarenje komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva KD Čistoća d.o.o. U Zahtjevu naglašavamo da se protuzakonite stavke važećeg Cjenika zasnivaju na obračunu troškova po m2 stambene površine, a kako je na kolegiju gradonačelnika održanom 24. srpnja 2018. priznala i sama direktorica komunalnog društva. Nevjerojatna je činjenica da odgovorna osoba državne tvrtke javno izjavi kako se građanima protuzakonito naplaćuju troškovi odvoza komunalnog otpada i za takav svoj rad ne snosi nikakvu financijsku i kaznenu odgovornost?!

Iako je Zakonom i Uredbom jasno propisana obaveza naplate prema količini predanog otpada, građanima će se i novim cjenikom zapravo naplaćivati volumen spremnika kojeg odrede Komunalno društvo Čistoća d.o.o., bez obzira koju veličinu spremnika građani odaberu.

Grad Rijeka i jedinice lokalne samouprave sa područja tzv. riječkog prstena, osim Općine Klana, nisu kroz lokalne Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, sukladno Uredbi, donijele odluku da se biorazgradivi otpad sakuplja odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

Takve su odredbe protivne članku 7. stavku 6. Uredbe u kojem se navodi kako je davatelj javne usluge dužan korisniku usluge osigurati odvojenu predaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

Bez obzira što zakonska regulativa jasnim odredbama potiče proizvođače i posjednike otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje i smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te tako pored ostalog i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje, lokalna vlast štiteći propali projekt ŽCGO Marišćina uporno odbija provesti odredbe koje se odnose na odvojeno prikupljanje bio otpada.

Zašto jedinice lokalne samouprave u našoj Županiji uporno izbjegavaju odvojeno prikupljanje bio otpada?

Bez bio otpada ŽCGO Marišćina ne može funkcionirati, ne može proizvoditi gorivi otpad. Dakle, bez obzira na Zakonsku regulativu i direktive EU, građani i dalje neće odvajati bio otpad zato da bi ga u postrojenju, na koje smo utrošili 26 milijuna EUR EU sredstava i 23 milijuna EUR nacionalnih sredstava, mogli obraditi.

Tragično je da je ta obrada toliko nekvalitetna, da se u godišnjem izvješću Uprave tvrtke Ekoplus d.o.o. koja je operater tog „čuvenog“ postrojenja, navodi količina od samo 2.808 t proizvedenog gorivog otpada u 2017. godini koji je plasiran u cementaru Koromačno, za što je trebalo dodatno cementari platiti 30 EUR po toni i prijevoz.

Ostatak od 259 do 290 t dnevno, odnosno oko 31.200 t za 2017. godinu od ukupnih 34.000 koliko je u 2017. zaprimljeno,  odloženo je na Marišćini. Ovakav nefunkcionalni proizvodni proces kojim se 90% zaprimljenog smeća odlaže, zapravo proizvodi novo odlagalište tipa Viševac, koje na žalost jednako smrdi i ugrožava zdravlje i kvalitetu života mještana Općine Viškovo.

Lokalna izvršna vlast ne može i ne želi priznati da je ŽCGO Marišćina sa svojim postrojenjem za MBO ekonomski, ekološki i tehnološki promašaj epskih razmjera. Tragično je što se upravo takav promašeni koncept gura na državnoj razini tumačeći kako je tako „obrađeno“ smeće upravo idealno za tzv „energetsku oporabu“ i nova ulaganja u nove spalionice.

Naravno, da je izbor upravo takvih tehnologija uvjetovan parcijalnim interesima raznih lobističkih „spalioničarskih“ grupa bliskih trenutnom Ministru zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a koje očito treba zadovoljiti.

Naravno, sva će ta nepotrebna ulaganja opet platiti građani kroz visoke troškove odvoza smeća i porezne namete kojima se puni proračun, umjesto da se provodi desetke puta jeftiniji sustav odvajanje otpada i organizira razvoj industrije za preradu sekundarnih sirovina i tako generira i novo zapošljavanje. Ali kome treba ta ili bilo kakva  industrija koja nešto proizvodi, kada se sve to može vrlo brzo, jednostavno i skupo spaliti?!

 

 

Za Udrugu Krizni eko stožer Marišćina

Josip Begonja, predsjednik