Nove loše vijesti za mještane iznesene na sastanku radne skupine općine Viškovo za praćenje kvalitete zraka na području ŽCGO Marišćina!

14 Veljača, 2019

Sastanku radne skupine općine Viškovo koja prati kvalitetu zraka na području ŽCGO Marišćina, održanom u ponedjeljak 11.02.2019. godine, uz predstavnicu udruge Krizni eko stožer Marišćina Mirnu Međimorec,  prisustvovali su predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji, predstavnici tvrtke Ekoplus d.o.o. i tvrtke Ekoprojekt d.o.o., predstavnica Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Primorkos-goranske županije kao i zamjenik načelnice Općine Viškovo. Sastanak je vodio predsjednik radne skupine, pročelnik za komunalni sustav Općine Viškovo.

Na dnevnom je redu uz usvajanje zapisnika sa posljednjeg sastanka radne skupine, bila i analiza stanja pojave neugodnih mirisa s područja ŽCGO Marišćina.

Predstavnik NZZJZ je naglasio da je zakonski godišnji rok za prekoračenja onečišćenja sumporovodikom (H2S) 24 satna ili 7 dnevnih prekoračenja, a za PM10 čestice 35 dnevnih prekoračenja. Zakonski rok za validaciju podataka je 31.3. tekuće za prethodnu godinu. Prošle je godine onečišćenje sumporovodikom bilježilo 24 satna prekoračenja, a onečišćenje PM10 je 7 dana prekoračilo granične vrijednosti. Takvi rezultati svrstavaju kakvoću zraka na području naselja Marčelji i Općine Viškovo u 2. kategoriju. Ove, 2019. godine onečišćenje sumporovodikom dostiglo je već 44 satna prekoračenja.

Predstavnik tvrtke Ekoprojekt d.o.o. govorio je o složenosti problema vezanih uz navedena onečišćenja. Ključni je problem odlaganje otpada gdje se razvijaju H2S, amonijak i ugljični monoksid kao temeljni uzročnici problema i to na odlagališnoj plohi i bio filteru gdje je emisija zraka 2x60000m3 zraka. Projekt, izabrana tehnologija i koncepcija gospodarenja otpadom imaju velike nedostatke, pa je uspješno rješavanje posljedica vrlo teško.

Tvrtka Ekoprojekt d.o.o. je angažirana da  narednih desetak dana kroz bio filtere i tretman aktivnim ugljenom na odlagališnoj plohi pokuša apsorbirati neugodne mirise koji se razvijaju. Primjena ovakve tehnologije daje dobre rezultate u primjeni kod pročišćivača vode, ali na ovakvim je projektima rezultat upitan(?!).

Na odlagališnoj plohi filteri aktivnog ugljena će se ugraditi na 33 plinska bunara da se tako pokušaju apsorbirati tipične tvari niskog praga osjetljivosti i smanje emisije u okoliš. Najbolji bi rezultati bili kada bi se preventivno djelovalo da smanjenje odlaganja organske tvari, odnosno biootpada.

Prema riječima predstavnika tvrtke Ekoplus d.o.o. problem postoji iz još perioda probnog rada 2015. godine kada je 10.000 t inertnog otpada odloženo na način da je pokriveno ceradama koje je vjetar raznosio, a velike količine kiše izazvale su proces razgradnje tog smeća. Inspekcija je naložila da se to smeće prekrije zemljanim materijalom i folijom, a problemi u radu pumpi su pridonijeli eskalaciji. Odlagališna ploha ima oblik lijevka, a kako se radi o području s jakim oborinama sve se slijeva u odlagališnu plohu. Predstavnik tvrtke Ekoplus d.o.o. je završio izlaganje nevjerojatnom konstatacijom  da će problem biti riješen kada naslage smeća narastu do visine piramida, jer će se onda procjedna i oborinska voda slijevati u oborinske kanale. (?!)

Predstavnik tvrtke Ekoplus je priznao da nemaju previše znanja u upravljanju ovakvim situacijama, da se sa lokalnim komunalnim društvima stalno radi i traže rješenja kroz odvajanje otpada i njegovo sušenje i da su do sada učinili ogromne pomake u kvaliteti rada.

Na upravo nevjerojatne i tragikomične izjave predstavnika tvrtke Ekoplus d.o.o. reagirala je predstavnica udruge Krizni eko stožer Marišćina, Mirna Međimorec, ustvrdivši da je onečišćenje zraka sve jače, a sustav odvajanja otpada na području Grada Rijeke i gradova i općina riječkog prstena ne funkcionira, pa se na ŽCGO Marišćina odvoze sve vrste otpada uključujući i opasni otpad.

Predstavnik tvrtke Ekoplus d.o.o. je pokušao objasniti da se otpad koji pristiže na ulaz kontrolira kamerama, što je samo po sebi smiješna tvrdnja. Konačno je i priznao da se radi na izmjeni okolišne dozvole koja bi omogućila da se na ŽCGO Marišćina zaprima sav pomiješani otpad te balira RDF, pa bi se tako „riješili problemi za koje je odgovorno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša“.

Prema tvrdnjama predstavnika tvrtke Ekoplus d.o.o., Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša znaju za sve probleme u radu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina,  ali drže to normalnim sitnim teškoćama u poslovanju i uopće se ne obaziru na njih. Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša godišnje su obavili preko 50 posjeta centru, dakle jednom tjedno i svi zajedno nisu našli za shodno obavijestiti javnost i medije da je zbog onečišćenja sa području ŽCGO Marišćina kakvoća zraka na području Viškova 2 kategorije?!

Žalosno je da se problemi onečišćenja i nefunkcionalnog tehnološkog procesa opet se rješavaju izmjenama dozvola koje su očito samo formalnost koje se podobni, za razliku od građana, ne trebaju pridržavati!

Radna skupina ja završila sastanak zaključkom da će se pratiti probni rad sa filterima od bioaktivnog ugljena u narednih 10 dana, te u što kraćem roku sazvati sjednicu Uprave tvrtke Ekoplus d.o.o. na kojoj će se analizirati poduzeti koraci na provedbi jednog od zaključaka sjednice Nadzornog odbora o potrebni izmjene ugovora sa komunalnim društvima na način da se odvaja biootpad.

Ovaj,  još jedan u nizu neproduktivnih sastanaka tzv „odgovornih institucija“ dokazuje da se uporno izbjegava rješavanja korijena problema, a to je promjena koncepta obrade smeća u MBO postrojenjima.

Izgradnja se tih postrojenja po cijeloj Hrvatskoj i dalje uporno gura, bez obzira na to što je danas svim građanima potpuno jasno da je odvajanje otpada, recikliranje i posebno odvajanje biootpada i njegova obrada u kompostanama te provedba zelenog kružnog gospodarstva jedini način rješavanja ne samo problema smrada, već i problema zagađenja tla, pitke vode i morske obale kojom se toliko svi ponosimo.

 

 

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Mirna Međimorec, Članica Nadzornog odbora udruge