Nezakoniti Prijedlog Odluke o gospodarenju otpadom Općine Viškovo upućen na sjednicu Općinskog vijeća Općine Viškovo!

31 siječanj, 2018

Općina Viškovo novi je Prijedlog Odluke o gospodarenju otpadom na području Općine Viškovo, koji bi trebao konačno urediti sustav gospodarenja otpadom prema ranije donesenom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/17) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), pripremila u zadnji čas, samo nekoliko dana prije isteka zakonskog roka.

Žalosna je činjenica da općinska administracija nije željela omogućiti adekvatno očitovanje zainteresirane javnosti. Imajući u vidu da se Udruga Krizni eko stožer Marišćina godinama zalaže za uvođenje sustava odvojenog prikupljanja otpada, smatramo da je Načelnica Općine Viškovo koja se na riječima toliko zalaže za sudjelovanje mještana u radu Općine, trebala kao minimum pristojne i politički korektne komunikacije, pozvati predstavnike Udruge i ostalu zainteresiranu javnost i predstaviti im Prijedlog Odluke koji je za Općinu Viškovo od posebnog značaja!

Međutim, Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Viškovo, samo je osvanuo kao treća točka današnje Sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Udruga Krizni Eko stožer Marišćina, nakon analize Prijedloga te Odluke, želi upozoriti sve vijećnike Općinskog vijeća Općine Viškovo, zainteresiranu javnost i građane da Prijedlog Odluke nije u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a nije ni u skladu s novom Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

O bitnim povredama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i  neusklađenosti Prijedloga Odluke o gospodarenju komunalnim otpadom općine Viškovo sa zakonskom regulativom obaviještena su i državna Upravna tijela.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Viškovo donosi cijeli niz protuzakonitih rješenja:

1. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) u Članku 6. stavak 1 propisuje da davatelj javne usluge MORA osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada.

Predložena Odluka Općine Viškovo u članku 8. stavak 2 izričito navodi da je davatelj javne usluge dužan: „osigurati Korisniku spremnik za primopredaju komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada“

Dakle, nema obaveze osiguravanja zasebnih spremnika za bio otpad, iako je to Uredbom jasno propisano!

2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Viškovo u Članku 13. propisuje da korisnik koji želi individualno predavati otpadu mora platiti svoj spremnik što je protivno Članku 5. stavak 2 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Viškovo također propisuje da će se naplata otpada vršiti po volumenu spremnika i broju odvoza, na način da volumen spremnika određuje Davatelj usluge.  Takvom se odredbom krši pravo korisnika da plaća javnu uslugu na temelju stvarne količine otpada koji proizvede.

Podsjećamo sve vijećnike Općinskog Vijeća Općine Viškovo da su na početku mandata prisegnuli svojom čašću obavljati dužnost vijećnika u skladu sa Zakonom i Ustavom RH.  Pozivamo sve vijećnike Općine Viškovo da poštuju svoj vijećnički status i NE podrže Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Viškovo, u predloženom obliku jer je protuzakonita i  donosi direktnu šteti mještanima!

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, predsjednik