Ministre Zmajloviću, koja je razlika između riječkih i varaždinskih bala?!

10 prosinac, 2013

Poštovani gospodine Zmajlović,

Uzaludno iščekujući konkretne mjere iz ureda Vašeg Ministarstva koje bi za cilj trebale imati pozitivne pomake u području gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i dalje smo svjedoci sporadičnog djelovanja i očajničke improvizacije kojima ponovno Vaše Ministarstvo na vrhu piramide zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti djeluje kroz županijske i lokalne vlasti, nastojeći tako unatoč svim preprekama realizirati neodrživi koncept gospodarenja otpadom, baziran na MBO tehnologiji i spalionicama.

Naša Udruga je uz druge ekološki osviještene pravne i fizičke osobe, za razliku od Vas, bila prilično vrijedna i uspješna u namjeri da se taj bahati i za okoliš ponižavajući pothvat na razini cijele Republike zaustavi. Od našeg posljednjeg sastanka, održanog u ožujku 2013 . godine dogodile su se značajne promjene koje su bacile veliku mrlju na javnosti naizgled prosperitetni projekt ŽCGO Marišćina. Vaši odgovori na naša pitanja u vezi manjkavosti projekta koje ste nam tada uručili, s novim okolnostima sad postaju bezvrijedni.

Istaknuti ćemo samo dvije najnovije činjenice koje iznova dokazuju da se projekt ŽCGO Marišćina mora zaustaviti.

1) Na naše inzistiranje tadašnji Župan Primorsko-goranske županije, gospodin Vidoje Vujić, dao je izraditi reviziju projekta ŽCGO Marišćina u kojoj su sudjelovala tri neovisna revizora čija su konačna izvješća jasno iznijela da je projekt u postojećem obliku i sadržaju ne samo neadekvatan i suprotan zastarjeloj studiji o utjecaju na okoliš iz 2001. godine već ekološki i ekonomski štetan. Upoznati smo da ste zaključna izvješća o provedenoj reviziji zaprimili, no Vaše očitovanje, ukoliko uopće postoji, prema našim saznanjima još nije dostavljeno. Koje je Vaše stajalište o projektu ŽCGO Marišćina danas? Mislite li još uvijek da je to primjer kojeg bi trebala pratiti cijela Hrvatska? Temeljem istih izvješća Županijska skupština naložila je poduzeću Ekoplus d.o.o. provedbu 13 (trinaest) vrlo zahtjevnih, korektivnih točaka projekta kako bi se s njegovom realizacijom uopće moglo nastaviti. Ova javnosti poznata odluka Županije se od strane poduzeća Ekoplus d.o.o. ignorira a u međuvremenu je i sam Župan, gdin Komadina, javno priznao da je projekt manjkav i štetan no da je za bilo kakve izmjene prekasno. Da li u javnosti ovako službeno okarakteriziran projekt smije biti podržan od strane Vašeg Ministarstva kojemu je zadatak zaštiti okoliš i prirodu?

2) Iako ste ove godine s Gradonačelnikom Obersnelom zadovoljno prošetali Korzom Grada Rijeke hvaleći ga na temu Marišćine koja je prema Vašem, nama neshvatljivom, mišljenju tada predstavljala primjer i uzor za cijelu Republiku Hrvatsku, došlo je do pravedne osuđujuće presude protiv KD Čistoća d.o.o. i njezinih odgovornih osoba, direktora i voditelja objekta. Krivi su radi narušavanja kvalitete života mještana uslijed neadekvatnog rada deponija kojeg ste Vi na veliko hvalili. Sa Marišćine i danas smrdi, i dalje leti smeće i po zdravlje štetni kemijski spojevi po naseljima i šumama. Predaleko je to od dobrog uzora kako se gospodari otpadom, no vjerujemo da duboko u sebi i Vi to znate.

Svrha našeg današnjeg dopisa ipak nije samo želja da s Vama podijelimo negativno mišljenje i razočaranje već da zahtijevamo odgovore na konkretna pitanja, potaknuti Vašim neujednačenim odlukama za dvije iste situacije oko načina postupanja s baliranim otpadom.

Potaknuti člankom iz Novog Lista od 29.11.2013. pod naslovom „Zmajlović smeće iz Varaždina šalje na obradu u inozemstvo“ zanima nas pozadina dvaju Vaših konstatacija za koje Vas putem priloženog zahtjeva Z-13-080 tražimo pojašnjenje odnosno dostavu akata odluke.

1) Tražimo da nam dostavite odluku po kojoj ste donijeli zaključak da se balirani, neobrađeni otpad sa područja Varaždina ne smije zbrinuti zakopavanjem. Naime za istu situaciju ste u slučaju Marišćine dali pozitivno mišljenje što je otvorilo put ukopavanju preko 30.000 tona neobrađenog smeća nepoznatog svojstva i sadržaja u zemlju pod krinkom „privremeno skladištenje“ na rok ne dulji od 3 godine. Već više od godinu dana se u te iste kazete svakodnevno zatrpava sav redovni otpad pod pseudonimom „komunalni“ a sve sa izlikom da će se jednog dana sve iskopati i obraditi u nekom „fantomskom“ MBO postrojenju. Prema izjavama direktora Ekoplusa d.o.o., gdina Šćulca i direktora KD Čistoća d.o.o. , gdina Jurdane obrada tog smeća je zbog financijski iznimno zahtjevnog pothvata vrlo neizvjesna, gotovo nemoguća misija. Ponavljamo, Vaše Ministarstvo je za taj način zbrinjavanja dalo pozitivno rješenje! Koja je razlika između „varaždinskih“ i „riječkih“ bala? Za oba slučaja tražimo od Vas da nam dostavite odluke kao i temelje na kojima su one donesene.

2) Alternativno zbrinjavanju baliranog otpada zakopavanjem Vaše Ministarstvo temeljem spomenutog članka sada nudi mogućnost da se varaždinske bale obrade u inozemstvu. Pitamo se zašto taj alternativni pothvat nije ponuđen s Vaše strane u slučaju Marišćine i Viševca iako je s više strana bio predložen kao bolje rješenje.

Unaprijed zahvaljujemo na odgovorima i Vašem današnjem stajalištu o temi ŽCGO Marišćina.

S poštovanjem,

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina
Gorana Bardak