Letak “Ne deponiju na Marišćini”

31 srpanj, 2012

 

Izvorni letak "NE! deponiju uz izvor"

Izvorni letak “NE! deponiju uz izvor”

Jedna od prvih aktivnosti Kriznog Eko Stožera Marišćina bilo je tiskanje i distribuiranje letka “Ne deponiju na Marišćini”. Letak je izrađen i tiskan krajem srpnja 2012. godine i na njemu su navedene činjenice koje govore kako je Marišćina pogrešna lokacija za ŽCGO jer se nalazi:

  • Na 1,5 km udaljenosti od buduće akumulacije pitke vode za grad Rijeku i otok Krk i 3 km od izvora Rječine
  • Na izrazito krškom terenu
  • Na seizmički opasnom području u županiji, 8° mc (god. 1870. potres jačine 9° mc razorio je Klanu)
  • Na 500 m nadmorske visine i 150 m ispod izvora Rječine
  • Na 150 km udaljenosti od otoka sa drugog kraja županije
  • Na mjestu s kojeg se oborinske vode dreniraju prema Opatijskoj rivijeri, a nije isključeno i prema budućoj akumulaciji pitke vode
  • Na koridoru vjetrova i stalnog strujanja zraka prema Opatijskoj rivijeri