Konačno zaustavljen koncept gospodarenja otpadom „Odvezi smeće u susjedovo dvorište“!

23 lipanj, 2016

Ured za inspekcijske poslove MZOIP – institucija koja radi svoj posao!

Niz prijava za aktivnosti nezakonitog odlaganja i pretovara otpada koje uporno prakticira riječko Komunalno društvo „Čistoća d.o.o.“ koje smo proteklih mjeseci upućivali nadležnima konačno su donijele očekivani rezultat!

Prekršajni nalog Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 351-02/16-03/264, URBROJ: 517-08-1-2-5-16-6/DJur od 30. svibnja 2016. godine potvrdio je da KD „Čistoća d.o.o.“ nezakonito odlaže i vrši pretovar smeća na lokaciji Marišćina!

Uporabna dozvola za “skladištenje smeća“, kao još jedna nadobudna izmišljotina namijenjena skandaloznom zataškavanju propalog koncepta ŽCGO Marišćina, u režiji bivšeg Ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića, istekla je još u rujnu 2015. godine.

Riječki komunalci i njihovi politički zaštitnici nisu računali da će se Ured za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode dolaskom novih mladih stručnih ljudi, početi zaista se i baviti poslom koji je u njihovoj nadležnosti!

Nisu računali da će Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zaista poduzeti akcije na zaštiti okoliša i prirode i krenuti u operativnu provedbu već postojećeg zakonskog okvira i EU odredbi koje temelje gospodarenje otpadom na sustavu odvajanja, kompostiranja i  recikliranja kao jednom od stupova kružne ekonomije.

Riječki komunalci i njihovi politički zaštitnici uporno izbjegavaju ozbiljno uvođenje sustava odvajanja otpada i kompostiranja, potpuno svjesni da bi to značilo krah njihovog velebnog projekta mehaničko-biološke obrade miješanog smeća u ŽCGO Marišćina. ŽCGO Marišćina bi, uvođenjem sustava odvajanja otpada, ostao bez neophodnih sirovina kao što su papir i plastika i ne bi mogao proizvoditi svoj jedini proizvod gorivi otpad (RDF)!

Umjesto da u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode definiraju potrebne tehnološke prilagodbe sustava i tako smanje financijsku štetu i zaštite okoliš i zdravlje mještana, lokalni „stručnjaci“ za gospodarenje otpadom i njihovi politički mentori uporno guraju glavu u pijesak, razbacujući novce poreznih obveznika na prijevoz smeća po Hrvatskoj, uporno tumačeći kako će ŽCGO Marišćina krenuti u operativni rad samo da se riješe „sitne tehničke poteškoće“!?

Odgovornost za slijepu ulicu u koju su doveli Primorsko-goransku županiju, tvrdoglavim inzistiranjem na tehnološki zastarjelom, ekonomski neisplativom i ekološki neprihvatljivom projektu, lokalni politički moćnici uporno prebacuju na „državne institucije“ koje bi opet trebale „naštancati“ dodatne papire da ŽCGO Marišćina dobije uporabnu dozvolu?

Vrijeme je da lokalni politički moćnici i njihovi „stručnjaci“ za gospodarenje otpadom preuzmu odgovornost za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, onako kako je to Ured za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode upravo učinio.

Direktor i njegovi stručnjaci za gospodarenje otpadom u KD „Čistoća d.o.o.“ odgovorni su i za provedbu sustava gospodarenja otpadom na području Grada Rijeke i susjednih općina i gradova u skladu sa zakonskim propisima!

U tom okviru novi Zakon o gospodarenju otpadom jasno definira sustav odvajanja otpada kao osnovni koncept gospodarenja otpadom uz naplatu prema preuzetoj količini. Nadzor nad poslovanjem KD „Čistoća d.o.o.“ u nadležnosti je Predsjednika Skupštine, riječkog Gradonačelnika Vojka Obersnela.

Međutim, direktor i Predsjednik Skupštine KD „Čistoća d.o.o.“ svakodnevno krše odredbe Zakona o gospodarenju otpadom i provode nelegalne i nezakonite aktivnosti na bivšem skladištu smeća na lokaciji Marišćina!

S obzirom na njihovu neupitnu odgovornost za provođenje i zaštitu zakona u poslovnom subjektu kojim upravljaju, pozivamo Državno odvjetništvo da poduzme potrebne pravne akcije iz svoje nadležnosti i tako onemogući da odgovorne osobe KD „Čistoća d.o.o.“ nastave sa nezakonitim radnjama!

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina,

Josip Begonja, predsjednik Udruge