Konačno je pala okolišna dozvola za ŽCGO Marišćina!

24 svibanj, 2019

Upravni sud u Rijeci poništio Rješenje o okolišnoj dozvoli Ministarstva zaštite okoliša i energetike!

Udruga Krizni eko stožer Marišćina podnijela je Upravnom sudu u Rijeci, još 01.10.2014. godinu tužbu za poništenje Rješenja o okolišnoj dozvoli koju je za potrebe rada ŽCGO Marišćina izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Upravnom tužbom udruga je osporavala postupak donošenja rješenja o okolišnoj dozvoli, koji je proveden manjkavo, brzopleto te nepravilno i nezakonito, a sve na štetu stanovništva koje živi u neposrednoj okolini ŽCGO Marišćina.

Udruga je dokazima potkrijepila i navode iz tužbe kako se u postupku donošenja Rješenja o okolišnoj dozvoli favorizira i pogoduje grupaciji koja uporno, radi ostvarivanja vlastitih ekonomskih probitaka, na štetu zajednice nameće zastarjelu i nepodesnu MBO tehnologiju prerade otpada.

U postupku donošenja okolišne dozvole u potpunosti su zanemarene primjedbe zainteresirane javnosti upućene na nacrt okolišne dozvole, premda su bile izrađene u suradnji sa vodećim stručnjacima iz područja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj.

Nefunkcionalno postrojenje za mljevenje smeća u ŽCGO Marišćina, izgradnja tzv. sustava za „otplinjavanje i energetsku oporabu“  kojim se pokušava „smanjiti utjecaj na okoliš“ jasni su dokazi da se projekt Županijski centara za gospodarenje otpadom Marišćina sveo na obično smetlište koje se tako i tretira.

Uvođenje običnog deponijskog sustava za zbrinjavanje pomiješanog smeća nije rješenje, jer štetan će utjecaj na okoliš i zdravlje lokalnog stanovništva će biti sve veći, prekoračenja i smrad sve jači, a zagađenje riječke pitke vode vrlo izvjesna činjenica, sve zahvaljujući novim velikim količina pomiješanog smeća koje će se dovoziti na ovo novo županijsko smetlište.

Upravni sud je upravo iz tog razloga i poništio Rješenje o okolišnoj dozvoli. Naime, temeljem Stavka 3. Članka 111. Zakona o zaštiti okoliša, za sve djelatnosti koji uključuju uporabu, proizvodnju ili ispuštanje opasnih tvari te mogu prouzročiti onečišćenja tla i podzemnih voda, operater  postrojenja, dakle tvrtka Ekoplus d.o.o., je bila dužna izraditi i dostaviti Ministarstvu Temeljno izvješće prije ishođenja okolišne dozvole. Temeljno izvješće je trebalo sadržavati podatke potrebne za utvrđivanje stanja tla i podzemnih voda.

Dakle, konačno su činjenično stanje prepoznali i pravosudni organi i odlučili poništiti Rješenje o okolišnoj dozvoli.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina je, kako već sedam godina tvrdimo, tehnološki zastario, ekonomski neisplativ i ekološki neprihvatljiv projekt, koji se u protekle dvije godine pretvorio u obično smetlište koje treba ZATVORITI i to ODMAH!

Pozivamo pravosudne institucije da doneseno odluku što prije provedu u djelo i zatvore Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina!

Uzimajući u obzir nefunkcionalni tehnološki proces u ŽCGO Marišćina te zagađenje okoliša koje je rezultat odlaganja neobrađenog smeća, očekujemo da se novo Rješenje o okolišnoj dozvoli neće moći izdati, jer ovakvo postrojenje na Marišćini ne može poslovati u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.

 Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, predsjednik