Vrste kompostiranja

Kako smo već objasnili, kompostiramo kako bi se biološka materija razgradila i stvorio humus kojeg potom koristimo kao dohranu za biljke. Razgradnja biološke materije može se vršiti uz prisustvo ili bez prisustva zraka. Ovisno o odabranoj metodi kompostiranja aktiviraju se specifične vrste mikroorganizama koje sudjeluju u procesu razgradnje.

Aerobno kompostiranje

Aerobno kompostiranje je proces razgradnje biološke materije uz prisustvo zraka, bilo da se provodi kao kompostna hrpa ili unutar posuda koje su porozne ili izbušene. Aerobni komposteri brže i kvalitetnije prerađuju biološku materiju u humus. Ovim načinom kompostiranja povećava se prozračnost komposta i umanjuje se intenzitet neugodnih mirisa. Kompostne hrpe postavljene iznad zemlje mogu postići vrlo visoke temperature (do 60° C) čime se ubrzava proces razgradnje biološke materije, uništava sjeme biljaka u kompostu i patogeni.

Anaerobno kompostiranje

Anaerobno kompostiranje je proces razgradnje biološke materije bez prisustva zraka. Najbanalniji primjer anaerobnog kompostiranja je zakopavanje otpada biološkog podrijetla u rupe u zemlji. Mikroorganizni koji se aktiviraju u anaerobnim komposterima kao nusproizvod generiraju plinove neugodnih mirisa. Ovakvim načinom kompostiranja spriječava se cirkulacija toplog zraka kroz kompost pa se sjeme i patogeni ne uništavaju.