Kompostiranje u vašem kućanstvu

Komposteri unutar okućnice

Ukoliko imate dovoljno prostora unutar vaše okućnice, i vaši su sustanari suglasni, možete početi razmišljati o izradi vanjskog kompostera. Ovisno o dostupnom prostoru možete se opredijeliti za neke od najčešće korištenih izvedbi kompostera:

Drvene kompostne kutije

Kompostna kutija

Kompostna kutija

Prednost ovakvih kompostera je mogućnost prilagodbe raspoloživom prostoru vaše okućnice. Preporučuje se izrada dvije kutije. Prva, koja služi za odvajanje svježeg, nedozrelog komposta i druga za dozreli kompost. Pri izradi ili kupovini drvenih vanjskih kompostera treba razmišljati i o praktičnosti i funkcionalnosti same konstrukcije. Kako smo već naveli na  stranici “Vrste kompostiranja” prozračnost komposta je od izuzetne važnosti. Veća prozoračnost se postiže izdizanjem kompostne hrpe iznad tla kako bi se osigurao bolji protok zraka kroz kompost (npr. postavljanjem drvene palete na dno kompostera).

Kod kompostera je bitno da zbog prevrtanja kompostne hrpe i prebacivanja između kompostera izvedba bude takva da je barem jedna stranica kompostera pomična ili da se može lako odstraniti.

Rotirajući komposteri

Rotirajući komposter - www.instructables.com

Rotirajući komposter

Komposteri koji se mogu rotirati koriste se u onim slučajevima kada korisnici ne stvaraju velike količine biootpada te onda kada se ne želi gubiti previše vremena na prevrtanje komposta radi bolje prozračnosti.

Rotirajuće kompostere je moguće držati na tlu pri čemu se prevrtanje komposta vrši guranjem po tlu. Također, moguće ih je postaviti i na osovinu koja pomaže da se komposter prevrće u zraku. Na taj se način izbjegavaju problemi koji se mogu pojaviti ako predviđeno mjesto za kompostiranje ima prirodni pad.

Treba još napomenuti da posuda treba biti izbušena kako bi se osigurao dotok i cirkulacija zraka unutar kompostera. Probušeno dno kompostera omogućuje da se kompostna tekućina drenira i pada u tlo (čime ga oplemenjuje).

Plastični komposteri (kupovni)

Plastični komposteri - www.gardenchic.co.uk

Plastični komposteri

Kupovni plastični komposteri su namijenjeni prvenstveno osobama koje se ne žele zamarati sa izradom prethodno navedenih kompostera. Najveći broj kompostera koje je moguće kupiti u slobodnoj prodaji izrađen je od plastike. Način montaže varira, ali je najčešća izvedba spajanjem stranica i pričvršćivanjem ispupčenja jedne stranice u utore druge.

U slučaju da je vaše podneblje izloženo jačim udarima vjetra dobar dio plastičnih kompostera će se pokazati neadekvatnim izborom.


Žičani komposteri

Žičani komposter

Žičani komposter

Žičani komposteri se najčešće upotrebljavaju za prikupljanje bilja nakon košenja okućnice.  Pokošeno bilje koje se stavlja na hrpu je dovoljno prozračno i sitno pa se vrlo brzo sasušuje. Sasušene biljke se brže razgrađuju od svježe pokošenih koje se direktno dodaju kompostnoj hrpi u kojoj se nalazi biološka materija različitog prodrijetla. Također je potrebno naglasiti da sušenje na udaljenoj lokaciji znatno smanjuje miris pokošenog bilja (ukoliko vam je taj miris neugodan). Kod izrade ovakvih kompostera potrebno je koristiti žičanu mrežu koja je premazana zaštitnim slojem i nije podložna koroziji jer se žičani komposteri postavljaju na otvorenim prostorima podložnima kiši i vlazi.

Zakopavanje biootpada u tlo

Kompostna jama

Kompostna jama

Kako smo već naveli, prirodno kompostiranje se može odvijati bez i uz prisustvo zraka pri čemu u sustavu razgradnje sudjeluju anaerobne i aerobne grupe mikroorganizama. U slučaju da ste voljni kompostirati i za to imate dostupan prostor, a iz nekog razloga ne želite investirati vaše vrijeme i novac u otvorene kompostere, kompostirati možete i iskopavanjem rupe za kompost u koju ćete odlagati prikupljeni biootpad. Ukoliko ste odabrali ovu metodu kompostiranja preporuča se da u zemlju ne zakopavate otpad životinjskog podrijetla jer njegov miris privlači životinje.

Zbog anaerobih organizama koji biootpad razgrađuju sporije, nižih temperatura i nemogućnosti miješanja komposta proces razgradnje može trajati 1-2 godine.

Balkonski komposteri

Ukoliko nemate okućnicu ili se ne možete dogovoriti sa sustanarima u vašem stambenom objektu, kompostirati možete i na balkonu. Prethodno navedni komposteri nisu namijenjeni za uporabu na balkonima, premda je moguće adaptirati plastični komposter na način da mu dodate dno.

Improvizirani balkonski komposter

Improvizirani balkonski komposter

Kako unutar balkonskog prostora provodite određeni dio vremena, te ga možda koristite i za sušenje rublja, anaerobno kompostiranje možda i nije preporučljiva opcija. Mikroorganizmi koji razgrađuju biootpad u anaerobnim komposterima stvaraju plinove neugodnih mirisa koji se nakupljaju u posudi, a otvaranjem se isti oslobađaju.

Ukoliko se ipak odlučite za kompostianje na balkonu korištenjem kompostera zatvorenog tipa, preporučujemo češće prozračivanje kako bi se spriječio nastanak veće koncentracije plinova neugodnog mirisa.

Kompostere za balkonsku upotrebu je moguće improvizirati uz pomoć dvije obične plastične posude i jednog poklopca. Za izradu su potrebne dvije posude konusnog oblika koje se umetnu jedna u drugu. Prostor između dna posuda treba biti visine 1-5 cm radi drenaže kompostnih tekućina iz unutrašnje posude.