Kompostiranje

Što je to kompostiranje

Kompostiranje je proces prikupljanja, svrhovitog raspoređivanja i nadzora procesa razgradnje biootpada u svrhu stvaranja humusa.

Djeca kompostiraju

Tako lako da ga i djeca rade

Zašto kompostirati

Možemo navesti više razloga koji vas mogu navesti da se počnete baviti zanimljivom aktivnošću kompostiranja vašeg biootpada:

  • 30 – 35% otpada iz vašeg kućanstva je biootpad, 30% otpada koji se odlaže na deponijima je biološkog podrijetla
  • Biootpad miješanjem kontaminira druge vrste otpada te im time umanjuje kvalitetu i vrijednost kao sirovine
  • Miješani deponirani biootpad se zbog zatrpavanja teže razgrađuje radi čega se stvaraju veće količine stakleničkih plinova koji uništavaju atmosferu planete
  • Kompostirani biootpad smanjuje nastanak stakleničkih plinova
  • Biootpad je vrsta otpada radi kojeg se u posudama za skupljanje otpada i na deponijima stvaraju neugodni mirisi (npr. metanski plinovi)
  • Kompostiranjem sprječavate nastajanje neugodnih mirisa u spremnicima za otpad, na deponijima te se time brinete za zdravlje i kvalitetu života vaših sugrađana
  • Vaš kućni humus kao krajnji proizvod kompostiranja višestruko je kvalitetniji nego kupovni humus

Kompostirati možete u vrtu ili na balkonu. U sljedećim poglavljima ćemo objasniti oba tipa kompostiranja.