Spaljivanje smeća

Spaljivanje je metoda zbrinjavanja otpada pri kojoj se kruti otpad organskog podrijetla podvrgava procesu izgaranja kako bi se dobili ostaci reakcije i plinski proizvodi. Navedena metoda se primjenjuje prilikom zbrinjavanja krutog otpada i krutih ostataka dobivenih iz procesa obrade otpadnih voda.

Primjenom metode spaljivanja otpada umanjuje se količina krutog otpada za 20% – 30%. Spaljivanje i obrada otpada pri visokim temperaturama se također naziva i “termička obrada otpada”. Spalionice pretvaraju krute materijale u sljedeće proizvode: toplinsku energiju, bio plin, paru i pepeo.

Spalionica smeća u Harrisburgu – SAD Izvor: The Patriot-News, Foto: Christine Baker

Spalionica smeća u Harrisburgu – SAD
Izvor: The Patriot-News, Foto: Christine Baker

Spaljivanje je kontroverzna metoda zbrinjavanja otpada zbog nusproizvoda koji je javljaju pri obradi krutih materijala te plinova koji zagađuju zrak. Generiranje energije iz otpada je širi pojam vezan za postrojenja koji izgaraju otpad u pećima ili bojlerima kako bi se generirala toplina, para ili elektricitet.

Spaljivanje smeća u spalionicama nije ekološka metoda kako se procesom izgaranja javljaju štetne plinovite emisije koje zagađuju zrak. Konkretne ekološke i zdravstvene kritike vezane uz spalionice otpada fokusirane su na prisutne organske spojeve kao što su dioksini, furani i PAH-ovi, koji mogu imati izrazito štetne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Dugogodišnja zdravstvena istraživanja i radovi u Velikoj Britaniji, Italiji, SAD-u, Francuskoj pa i Njemačkoj, su pokazala da je u području od sedam kilometara od spalionice povećana smrtnost novorođenčadi i žena, te povećana hospitalizacija zbog bubrežnih bolesti i spontanih pobačaja.

U Hrvatskoj se 2012. godine vode žustre rasprave između ekoloških i građanskih udruga predvođene “Građanskom inicijativom za zaštitu okoliša Kaštelanskog zaljeva s “Ministarstvom za zaštitu okoliša” koje je izdalo kontroverzno i neekološko odobrenje tvornici “Cemex d.d.” za spaljivanje smeća, otrovnih otpadnih ulja, komine i različitih drugih vrsta opasnog otpada.