Deponiranje smeća i otpada

Deponij Viševac 2012 Foto: Željko Filčić

Deponij Viševac 2012 Foto: Željko Filčić

Pod terminom odlaganja otpada na deponije podrazumijeva se proces zakopavanja smeća, što je nažalost učestala praksa u većini zemalja. Na neregularnim (primitivnim) ili loše dizajniranim deponijima komunalnog otpada dolazi do pojave više različitih štetnih utjecaja na okoliš kao što su: vjetrom nošeno smeće, privlačenje životinja i kukaca i stvaranje štetnih tekućih i plinovitih kemijskih spojeva.

Pored navedenim štetnih utjecaja najuočljiviji se javlja tijekom procesa razgradnje bio ili miješanog otpada, pri čemu dolazi do pojave plinskih para (većim dijelom metana i ugljičnog dioksida). Deponijski plinovi dokazano stvaraju mirise neugodne živim bićima, uništavaju površinsku vegetaciju te se kategoriziraju kao staklenički plinovi.

Deponiranje otpada spada u najprimitivniju razinu gospodarenja otpadom, premda bi korektan izraz prema ekolozima u trebao glasiti “Gospodarenje smećem”. S ekološkog aspekta deponiji miješanog otpada tj. smeća nisu prihvatljivo rješenje gospodarenjem otpadom. S zdravstvenog aspekta su također veoma kontraverzne metode zbrinjavanja otpada zbog potencijalno štetnog utjecaja deponija na ljudsko zdravlje.

Deponiranjem smeća se problem gospodarenja otpadom ne rješava u korist ekosustava i zdravlja ljudi, niti se smećem može ekonomski gospodariti kako je miješani otpad nemoguće plasirati na tržištu u izvornom ili obrađenom obliku kao proizvod za ponovnu uporabu ili kao sirovinu.

U Hrvatskoj se i dalje navedena metoda koristi kao najlakše izvediva i etički i moralno prihvaćena od strane zakonodavstva, “Ministarstva za zaštitu okoliša” i komunalnih društava. Temom ekologije i prihvatljivosti rješenja gospodarenjem otpadom metodom deponiranja smeća u 2012. su se pozabavile ekološke udruge “Eko Kvarner”, “Krizni eko stožer Marišćina” i ” Eko stožer Varaždin” kao i stanovnici naselja Jakuševac, koji pozivaju na zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja koje je ugroženo zastarjelom te ekološki i ekonomski neisplativom strategijom gospodarenja otpadom.