Ekologija i ekosustav

INA Izvor: FaceBook - REF Foto: Pero Lovrović

INA Izvor: FaceBook – REF Foto: Pero Lovrović

Ekosustav je izuzetno složen i dinamičan sustav u kojem se sve njegove žive i nežive komponente u tolikoj mjeri uvjetuju i povezuju da svaka promjena u bilo kojoj od komponenata utječe, u manjoj ili većoj mjeri, na ekosustav u cjelini.

S druge strane, sve promjene u ekosustavu kao cjelini bitno utječu na sve njegove pojedine komponente. Prema tome, postoji uzajamna zavisnost cjeline i njenih dijelova. U navedenoj povratnoj sprezi djelovanje čovjeka rezultira i klimatskim promjenama koje analizira više različitih grana znanosti.

Bez prisutnosti čovjeka, priroda je ekološku ravnotežu regulirala sama, dok se u modernom svijetu čovjek previše umiješao u prirodu i prirodne procese. Prirodne nakupine organskih tvari (stare nekoliko milijuna godina) u obliku fosilnih goriva (ugljen, nafta, plin) čovjek iskorištava nevjerojatnom, neodrživom brzinom te ih procesom izgaranja i dekompozicije prosljeđuje u atmosferu. Ovakav pristup korištenju dostupnih resursa planeta neosporivo dovodi do nepredvidivih klimatskih promjena.

Sječom šuma i nedovoljnom količinom pošumljavanja čovjek smanjuje kapacitete za obradu ugljičnog dioksida planeta Zemlje. S druge strane, ljudskim djelovanjem, a ponajviše industrijskim procesima, povećava se proizvedena količina ugljičnog dioksida.

Za razliku o biljnog svijeta koji za preživljavanje koristi hranjive tvari u tlu, zatim vodu, sunčevu energiju i ugljični dioksid te kao rezultat proizvodi organsku materiju, ljudski i životinjski svijet nema navedene sposobnosti, već za preživljavanje treba vodu i organsku tvar. Čovjek je u ovom slučaju također stvorio određene anomalije koje utječu na mogućnosti očuvanja prirodne ravnoteže i na održivost sustava. Održivost života na planetu Zemlji ne ovisi o ljudskoj rasi, ali ljudska rasa neosporivo ovisi o održivosti života na Zemlji.