Knjižnica

Eko knjižnica predstavlja sabrane, tekstualne sadržaje vezane uz atraktivne teme koje obrađuju članovi udruge Krizni Eko Stožer Marišćina.

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina Vam želi ugodno čitanje i edukaciju.