KESM objavljuje plan financiranja Udruge

25 studeni, 2012

Izvješće

Izvješće

Tijekom listopada i studenog 2012. aktivisti naše Udruge angažirali su se na intenziviranju kontakata s mještanima, lokalnim Udrugama i lokalnom poduzetničkom zajednicom nastojeći osigurati podršku i suradnju i na planu financiranja.

U tom okviru posebno bi željeli zahvaliti svim mještanima koji su prepoznali i podržali tu našu inicijativu učlanjivanjem u našu Udrugu i donacijama. Prikupljena novčana sredstva koristit ćemo namjenski i upotrijebiti za provođenje predstojećih pravnih akcija.

Za financiranje edukativnih i promotivnih djelatnosti Udruge izradili smo projekte kojima smo se prijavili na raspisane natječaje za financiranje rada civilnog društva i to:

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2013. GODINU

Prijavljene potrebe financiranja aktivnosti na kontaktiranju EU agencija za zaštitu okoliša i ostalih EU institucija (EU parlament, EU povjerenstva za Hrvatsku), kao i potrebe financiranja aktivnosti na organizaciji edukativnih radionica, javnih tribina i okruglih stolova.

Posebno smo zatražili od Općine Viškovo da Udruzi ustupi na korištenje prostor za sastanke i javna okupljanja na lokaciji Stara Škola Marčelji.

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA „NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI“  – ZAKLADA CIVILNO DRUŠTVO ISTRA

Za financiranje kandidiran projekt „Zero – waste“ – Što je to? koji obuhvaća edukaciju studentske populacije Sveučilišta u Rijeci kroz seriju radionica na temu ekološkog sustava odvajanja otpada i bezdeponijskog koncepta, terensku nastavu kroz posjet postojećim smetlištima u Općini Viškovo, te upoznavanje s radom KD Ponikve na otoku Krku, kao pionira u uvođenju sustava odvajanja otpada na području RH.

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZAKLADE „SCHÜLER HELFEN LEBEN PROGRAMME“

Na natječaj prijavljen projekt „Zero – waste concept – what does it really mean?“ i programske aktivnosti prema specifikaciji u projektu koji smo pripremili za Zakladu Civilno društvo Istra uz prijevod na engleski jezik s dodatnim objašnjenjima prema zahtjevima natječaja.

PROGRAM  ZA FINANCIRANJE JAVNIH  POTREBA PGŽ  ZA  2013.  GODINU

Zatraženo financiranje programa „RAZVOJ I PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA PGŽ KROZ  PRIMARNU SELEKCIJU OTPADA “  kao program edukacije koji bi se sprovodio  kroz edukacijske radionice, okrugle stolove i javne tribine u svim Općinama Primorsko-Goranske Županije i Gradu Rijeci (minimalno jedna radionica po Općini, a po potrebi i više, ovisno o veličini same Općine i broju stanovnika).

Nadamo se da će nadležne institucije koje odlučuju o odobravanju financiranja predloženih programa, prepoznati naš dosadašnji rad u dijelu promocije ekološkog sustava odvajanja otpada, te nam pomoći u financiranju edukativnih i promotivnih aktivnosti.