KESM i na javnoj tribini „Plaćamo li previsoku cijenu za otpad?“

26 studeni, 2013

Predstavnici naše Udruge aktivno su sudjelovali u raspravi na javnoj tribini pod nazivom: „Plaćamo li previsoku cijenu za otpad?“. Tribinu je organizirala udruga ŽMERGO u Opatiji 26.11.2013. godine.

Na tribini su izlagali: Bernard Ivčić (Zelena akcija, Zagreb, predsjednik), Daniela Karuza (Komunalac d.o.o. Opatija, ekolog), Raul Degano (Parkovi d.o.o. Opatija, direktor) i Dean Kosić (Ponikve d.o.o. Krk, rukovoditelj radne jedinice komunalije).

Nakon što su izlagači prezentirali svoje teme predstavnici Udruge se aktivno su se uključili u raspravu te su konkretnim i stručnim pitanjima došli do sljedećih informacija:

1. MOGUĆE je tražiti prenamjenu novaca za postojeći projekt ŽCGO Marišćina i MOGUĆE je promijeniti projekt, samo za to mora postojati politička volja

2. Komunalac d.o.o. Opatija kreće sa provođenjem ekološkog sustava gospodarenja s otpadom, a cilj im je odvajanje otpada na razini od 90%.

3. Ponikve d.o.o. Krk , kroz provođenje prve faze ekološkog gospodarenja s otpadom, došli su na više od 40% odvojeno prikupljenog otpada, a sada kreću sa uvođenjem sliejdeće faze koju su nazvali  „Od vrata do vrata“ s ciljem da odvojeno prikupe više od 80% sirovina.

4. Primarna selekcija i odvajanje sirovina već u domaćinstvu donosi višestruku korist u gospodarenju otpadom i to kroz prodaju sirovina i otvaranje novih radnih mjesta na poslovima sortiranja, prijevoza, prodaje. Tako se šalje i jasna poruka da želimo biti dio EU te da ćemo poštovati EU direktive i tako izbjeći plaćanje visokih kazni. Saznali smo i da Poljska DNEVNO plaća više od 50 tisuća EUR penala, jer nisu dostigli razinu odvojeno prikupljenog otpada kako to nalažu EU direktive.

5. U Republici Hrvatskoj još nije razvijena mreža otkupa sirovina upravo zato što je tih sirovina vrlo malo, jer se zatrpavaju u rupe, a u susjednoj Italiji otkupna je cijena 1 (jedne) tone plastike približno 500 (petstotina) EUR.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, Član Upravnog odbora Udruge