KESM delegacija na tribini o kompostiranju

26 veljača, 2013

Članovi Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina sudjelovali su na otvorenoj tribini o kompostiranju biootpada u organizaciji GKTD Murvica, održanoj 21.02.2013. Na tribini je prezentirana tehnologija kompostiranja primjenom efektivnih mikroorganizama. Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina u narednom će razdoblju testirati primjenu efektivnih mirkoorganizama u kompostiranju te na svojim web stranicama objavljivati tijek i rezultate testiranja. Organizatori tribine će nam dostaviti i prezentacijski materijal koji ćemo naknadno i objaviti.

Vrlo interesantna rasprava razvila se i oko sustava gospodarenja otpadom koji GKTD Murvica planira provesti u narednom razdoblju. Naime, na području Grada Crikvenice nema deponija, nego žitelji Crikvenice plaćaju odlaganje KD Ivanj Novi Vinodolski, na čijem se području odlaže smeće i  Grada Crikvenice.

Prema riječima Direktorice GKTD Murivica iz Crikvenice, gđe Sonje Polonijo takav im je način manipuliranja smećem već sada vrlo skupa varijanta pa pokušavaju što više smanjiti količinu koju moraju deponirati i platiti.

GKTD Murvica vrlo aktivno radi na izgradnji svojeg lokalnog reciklažnog centra sa sortirnicom i kompostanom. Zaista nam je blo vrlo drago čuti da GKTD Murvica ostvaruje sustav lokalnog gospodarenja otpadom s naglaskom na ekološki sustav odvajanja otpada već u kućanstvima i industriji.

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina od svojeg osnivanja zastupa upravo taj koncept decentraliziranog ekološkog sustava odvajanja otpada, pa nam je vrlo važno da se primjerom koji se aktivno sprovodi u praksi može dokazati i ekonomska isplativost takvog koncepta, iako je zdravstveni i ekološki aspekt sustava jednako važan.

Posebno cijenimo poziv Direktorice gđe Sonje Polonijo na daljnju suradnju, što smo vrlo rado i prihvatili. Nadamo se da ćemo naše domaćine moći uskoro pozvati na sličan skup koji će promovirati sustav ekološkog odvajanja otpada za područje Grada Rijeke i okolice temeljem studije koju za Naručitelja KD Čistoća d.o.o. izrađuje prof. Slaven Dobrović sa svojim suradnicima.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Eko Kvarner – Ogranak Halubje

Danijela Munić Banjac

Milan Pavelić