Javna tribina “Viškovljani što ćemo s otpadom?”

23 siječanj, 2018

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina održala je godišnju skupštinu i Javnu tribinu o gospodarenju otpadom „VIŠKOVLJANI ŠTO ĆEMO S OTPADOM“, u Viškovu, Marčelji, Stara škola, u petak, 19.siječnja 2018. u 18.00 sati.

UREDBOM O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM stupile su na snagu promjene u pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Tribina je organizirana sa ciljem da građani i zainteresirana javnost dobiju informacije što su Općina Viškovo, KD Viškovo d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. poduzeli da osigura zaštita okoliša, gospodarenje otpadom i zaštita javnog interesa u poticanju potrošača da odvojeno predaju otpad u Viškovu, a kako bi se ispunile obveze sukladno EU direktivama i hrvatskom  zakonodavstvu te osiguralo održivo gospodarenje otpadom.

Na tribinu je pozvana Načelnica Općine Viškovo, direktor KD Viškovo d.o.o., direktorica KD Čistoća d.o.o. Rijeka, vijećnici Općinskog vijeća Općine Viškovo te svi  građani za koje je ulaz bio slobodan.

Tribini su se odazvali Predsjednica općinskog vijeća Općine Viškovo, Ksenija Žauhar i direktor KD Viškovo d.o.o., Dragan Blažević. Načelnica Općine Viškovo pismeno se očitovala da ne može prisustvovati, dok se  odgovorne osdobe KD Čistoća  d.o.o. nisu uopće udostojile očitovati.

Uvodničari tribine bili su Mirna Međimorec, članica i glasnogovornica udruge Krizni Eko Stožer Marišćina i Sonja Polonijo, stručnjakinja za zaštitu okoliša pri Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj, savjetnica za zaštitu okoliša Hrvatske udruge stanara i suvlasnika stambenih zgrada, članica Vijeća Udruženja komunalnoga gospodarstva Republike Hrvatske. Moderator tribine bio je Josip Katalinić, član Upravnog odobra udruge Krizni Eko Stožer Marišćina.

Nakon uvodnog izlaganja uvodničara tribine, rasprave građana i izlaganja direktora KD Viškovo d.o.o., donijeti su slijedeći zaključci:

  1. Donošenjem Plana gospodarenja otpadom RH za period 2017-2022 (NN 3/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) učinjeni su svi preduvjeti da sukladno EU Direktivama i potpisanim ugovorima Hrvatska poduzme sve u cilju ispunjenja obveza o odvajanju i odlaganju otpada do 2020. godine kako bi se u Hrvatskoj uspostavio sustav održivog gospodarenja otpadom i izbjeglo sankcioniranje kroz penale zbog neispunjenja preuzetih obveza.

U tom smislu apeliramo na Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH i Ministra Tomislava Čorića kao odgovornu osobu da ne odugovlači i ne kasni s raspisivanjem natječaja za nabavku potrebne infrastrukture jedinicama lokalne samouprave, što se je do sada činilo. Natječaji koji su dosad raspisani za reciklažna dvorišta, sanaciju postojećih deponija i edukacijske aktivnosti nisu  dovoljni i nisu jamac uspostavljanja uspješnog sustava gospodarenja otpadom.

Da bi ispunili ako ne sve, ali većinu obveza do 2020. godine Hrvatska bi trebala biti infrastrukturno spremna za uspješno gospodarenje otpadom do polovice 2018. godine, što znači da se u što kraćem roku treba omogućiti osiguravanje sortiranja na razini doma, spremnici, vozila, sortirnice i kompostane biootpada.

  1. Apeliramo na Općinu Viškovo, Načelnicu Sanju Udović i Predsjednicu vijeća Kseniju Žauhar da se aktivno uključe u predlaganje i donošenje Odluke o načinu pružanja usluge gospodarenja komunalnim otpadom na svome području i prilagođavanje Odluke o komunalnom redu u domeni otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), za što su Zakonom predviđene sankcije za jedinicu lokalne samouprave i Načelnicu kao odgovornu osobu.
  2. Izražavamo rezigniranost zbog nezainteresiranosti i odugovlačenja u donošenju istih Odluka, čiji je zakonski rok za donošenje 31.01.2018.  te predlažemo da se iste Odluke građanima i svoj zainteresiranoj javnosti upute u javnu raspravu.
  3. Apeliramo na Općinu Viškovo, Načelnicu Sanju Udović i Predsjednicu vijeća Kseniju Žauhar da poduzmu sve špotrebne mjere  da Općina Viškovo  uskladi Plan gospodarenja otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom RH 2017-2022, koji je donesen početkom 2017.godine.

Općina Viškovo  je to mogla učiniti već po donošenju nacionalnog plana. Iako za ovaj propust Zakonom i Uredbom nisu predviđene sankcije za jedinicu lokalne samouprave i odgovorne osobe, zbog propusta usklađenja ili donošenja novog Plana gospodarenja otpadom, Općina Viškovo ne može se prijavljivati na javne natječaje MZOIP za potrebnu infrastrukturu za uspješno gospodarenje otpadom (EU bespovratna sredstva)

  1. U izlaganju direktora KD Viškovo d.o.o., Dragana Blaževića, rečeno je da se donošenje Odluka Općine Viškovo iz točke 3. ovog zaključka čeka  prijedloge iz KD Čistoća, koja sakuplja otpad za 9 JLS-a u tzv. riječkom prstenu, te da će se gradovi i općine prilagoditi prijedlozima KD Čistoće.

Ovakva praksa nedopustiva je, jer je nezakonita. Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom gradovi i općine imaju obvezu donositi Odluke o načinu pružanja usluge gospodarenja komunalnim otpadom na svome području i o komunalnom redu u domeni otpada, te su predviđene novčane i kaznene sankcije za jedinice lokalne samouprave i čelnike izvršne vlasti kao odgovorne osobe.

Općina Viškovo treba donijeti Odluke o načinu pružanja usluge gospodarenja komunalnim otpadom na svome području i Odluku o komunalnom redu u domeni otpada sukladno specifičnostima naselja i domaćinstava koja su u Općini Viškovo, a kod izbora pružatelja usluge sakupljanja otpada osim da to čini KD Čistoća, potrebno je razmotriti i usluge ostalih sakupljača otpada te ugovorno odabrati onoga koji operativno, stručno i kadrovski može pružati bolju uslugu u Općini Viškovo.

Viškovo, 19.siječnja 2018.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina, kao organizatora tribine,

Josip Begonja, predsjednik