Hrvatska u EU među najgorima u gospodarenju otpadom – 62 udruge poslale Ministarstvu prijedlog rješenja

22 ožujak, 2016

Koalicija neformalnog naziva ‘Zero Waste Hrvatska’ koju čine 44 okolišne udruge okupljene u Zeleni forum i još 18 udruga i inicijativa građana poslala je  danas zajedničke sugestije za izradu novog prijedloga Plana gospodarenja otpadom 2015.-2021.

Udruge pozdravljaju najave novog ministra zaštite okoliša o odustajanju od štetnog spaljivanja i izgradnje regionalnih centara za miješani otpad te zahtijevaju da se u novi prijedlog Plana ugrade kvalitetne mjere smanjenja, ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada. To su mjere bazirane na zero waste konceptu koje poštuju hijerarhiju gospodarenja otpadom, štite okoliš i ne ugrožavaju zdravlje građana.

Plan gospodarenja otpadom je provedbeni dokument koji će odrediti način sakupljanja, obrade i zbrinjavanja otpada u RH za razdoblje do 2021. godine. Prošli Plan bio je na snazi do 2015. godine te se hitno mora donijeti novi kako bi se unaprijedio hrvatski sustav gospodarenja otpadom koji je godinama među najgorima u EU. U Hrvatskoj se odvaja samo 15% ukupne količine otpada, do 2020. obvezni smo odvajati 50%, a uz to imamo i brojne druge obaveze koje se tiču ponovne uporabe, recikliranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagališta.

Prijedlog Plana koji je u rujnu prošle godine upućen na javnu raspravu bazirao se na nastavku zaostalog sustava u kojem je potrebno proizvoditi velike količine miješanog otpada koji bi se diljem RH prevozio do skupih megalomanskih regionalnih centara u kojima bi se usitnjavao i zatim dalje prevozio na spaljivanje u cementare i spalionicu otpada. Koalicija udruga ‘Zero Waste Hrvatska’ detaljnim je komentarima upozorila da takvim sustavom nećemo ispuniti zadane obveze te će građani biti dovedeni u situaciju da moraju otplaćivati visoke kaznene penale EU i živjeti pokraj postrojenja koja štete okolišu i ugrožavaju im zdravlje.

Koalicija udruga očekuje od Ministarstva uspostavu kvalitetnog sustava koji vodi brigu o javnom interesu i zaštiti okoliša. Nužna je temeljita transformacija sustava bazirana na poštivanju prioritetnih koraka u gospodarenju otpadom. To uključuje:

–       odustajanje od koncepta regionalnih centara za miješani otpad, izgradnje spalionica otpada i spaljivanja u cementarama koji je dokazano najskuplji i štetan sustav obrade otpada.

–       kvalitetan sustav mjera koje je nužno ugraditi u novi Plan gospodarenja otpadom:

 • otvaranje centara za ponovnu uporabu,
 • opskrba građana infrastrukturom za odvajanje otpada na kućnom pragu,
 • uvođenje naplate prema stvarno proizvedenoj količini miješanog otpada
 • izgradnja infrastrukture za sortiranje, kompostiranje i recikliranje na lokalnom nivou,
 • kvalitetan Plan sprječavanja nastanka otpada s mjerama poput zabrane besplatnog dijeljenja plastičnih vrećica, uspostave učinkovitog nacionalog sustava doniranja hrane i raznolike edukativne kampanje koje će stimulirati građane na smanjenje količina otpada u nastanku.

Pozivamo Ministarstvo da uvaži komentare građanki i građana te izradi prijedlog Plana baziran na ovim preporukama. Uz to, da izradi i novu Stratešku studiju utjecaja prijedloga Plana na okoliš koja će argumentirano donositi zaključke. Navedeni dokumenti potom moraju na novo javno savjetovanje i uključivati internetsko savjetovanje te javna izlaganja u većim gradovima Hrvatske, kako bi se zainteresiranoj javnosti što bolje predstavio prijedlog Plana i Strateška studija utjecaja na okoliš.

 

Prijedloge potpisuju:

 1. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
 2. Zelena akcija
 3. Zelena Istra
 4. ZEO Nobilis
 5. Franjo Koščec
 6. Eko Pan Karlovac
 7. Udruga za zaštitu prirode i okoliša ZELENI OSIJEK
 8. Brodsko ekološko društvo BED
 9. Udruga BIOM
 10. DOOR
 11. Udruga “Eko-Zadar”
 12. Zelena akcija Mičevec
 13. Centar za zaštitu ptica grabežljivica GRIFON
 14. Ekološka udruga EKO – EKO Komin
 15. EKO UDRUGA KOSINJ
 16. Ekološko društvo Koprivnica
 17. Udruga Baobab
 18. Ekološka udruga Una
 19. Udruga Žmergo
 20. Ekološka udruga Krka Knin
 21. EKO – DRUŠTVO ZELENO ZAGORJE SVETI KRIŽ ZAČRETJE
 22. Ekološko društvo “Žumberak”
 23. Mažuran
 24. Ekološka udruga Pineta
 25. Udruga za ekologiju i kulturu Eia
 26. UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE STOBREČA EPETIUM
 27. Eko Ombla
 28. Eko Omblići
 29. Zelena akcija Stari Mikanovci
 30. ED Lijepa naša-Zabok
 31. EKOLOŠKO DRUŠTVO EKO OROSLAVJE
 32. Divina Natura
 33. Ekološko turistička udruga Šolte
 34. Udruge Pulentoda, ekološko društvo za inicijativu mladih
 35. Udruga za održivi razvoj UZOR
 36. Dalmatica Viva
 37. Ekološka udruga Izvor
 38. Argonauta
 39. ZELENI DAN
 40. IRRE Institut za ruralni razvoj i ekologiju
 41. EKOTURISTIKO
 42. Lička ekološka akcija LEA
 43. Ekološka udruga Primošten
 44. Sovinjak
 45. Društvo Marjan
 46. Eko breza
 47. EKO-Udruga „Ravni kotari“
 48. Eko Zagreb
 49. Građanska inicijativa Karepovac – drugo lice Splita
 50. Građanska inicijativa Karlovac
 51. Građanska inicijativa Koprivnica kakvu zaslužujemo
 52. Krizni Eko Kaštelanski stožer
 53. Krizni Eko Stožer Marišćina
 54. Krizni Eko stožer Varaždin
 55. Krizni Eko stožer Zagreb
 56. Priroda i društvo
 57. RAST Lećevica
 58. Udruga Okoliš
 59. Udruga za zaštitu okoliša Resnik
 60. Udruga za zaštitu okoliša Jakuševec
 61. Zmajevac
 62. Zvona Zagore