Gašenje GU Smokvarijska lista

23 kolovoz, 2016

Sa žaljenjem smo primili  odluku o gašenju  rada Građanske inicijative Smokvarijska lista koja je dugo godina funkcionirala kao vrlo argumentirani i glasni zastupnik mještana štiteći njihovo pravo na zdrav život i čisti okoliš.

Razumijemo argumente i frustracije Građanske inicijative Smokvarijska lista. Zahvaljujemo se na konstruktivnoj suradnji, posebno na pitanju sanacije crne jame Sovjak gdje je doprinos Građanske inicijative Smokvarijska lista bio ključan u jasnoj argumentaciji koja je navela i  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da posluša glas lokalne zainteresirane javnosti.

Udruga Krizni eko stožer Marišćina nastavit će se aktivno zalagati za kvalitetno rješenje sanacije jame Sovjak na dobrobit mještana, poglavito Marinića i cijele šire zajednice kroz organizaciju posebnog odbora u okviru Udruge koji će se baviti ekološkim pitanjima vezanim uz naselje Marinići.

Bilo bi nam vrlo drago ukoliko bi nam se članovi i simpatizeri Građanske inicijative Smokvarijska lista pridružili i zajedno sa nama nastavili borbu za zaštitu okoliša i zdravlja mještana Viškova i posebno naselja Marinići.

 Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, predsjednik