Zelena čistka

KESM je 20.04.2013. sudjelovao u Zelenoj čistki, akciji čišćenja okoliša koja se održava na nivou cijele države, a dio je globalne akcije World Cleanup 2013 (Očistimo svijet 2013). U akciji su nam se osim samih članova udruge, pridružili i brojni simpatizeri, te smo zajedničkim snagama krenuli u čišćenje otpada kojeg su neodgovorni pojedinci bacili u prirodu.