EU Komisija potvrdila: Bio-reaktor ŽCGO Marišćina nije u skladu s EU direktivama!

20 Svibanj, 2014

   

Ništavost dozvola za ŽCGO Marišćina pred Upravnim sudom!  

Danas je već opće poznata činjenica da Republika Hrvatska prema EU Direktivama 1999/31/EZ i WFD 2008/98/EC, pored ostalog treba osigurati i postupno smanjenje količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Tako do 31.12.2016. godine moramo svesti razinu bio otpada koji se odlaže na odlagališta na 50% ukupne količine koja se odlagala 1997. godine. 

„Stručnjaci“ iz komunalnog društva Ekoplus d.o.o. predvođeni direktorom te tvrtke i uz svesrdnu podršku predstavnika lokalne uprave na čelu s Županom Primorsko-goranske županije i Gradonačelnikom Grada Rijeke mjesecima nas javno uvjeravaju kako će upravo projekt ŽCGO Marišćina omogućiti poštivanje takvih EU direktiva.

Direktor tvrtke Ekoplus d.o.o. ponosno tvrdi kako će se bio otpad u skladu s EU direktivama, zbrinjavati obradom u mehaničko-biološkom postrojenju i potom u bio-reaktorskom odlagalištu kroz mikrobiološku razgradnju organske frakcije proizvoditi odlagališni plin koji će se spaljivati u baklji odnosno koristiti za proizvodnju električne energije. Tako u Novom listu od 12.02.2014. godine direktor tvrtke Ekoplus d.o.o. izjavljuje:

“Praksa je pokazala da se radi o učinkovitoj tehnologiji koja je u mogućnosti ispuniti visoke zahtjeve europske direktive o odlagalištima po pitanju reduciranja količine organskog otpada za minimalno 65 posto uz najniže operativne troškove tretiranja otpada, pojašnjava Šćulac.”

Novi List od 27.02.2014. godine prenosi i tvrdnje Gradonačelnika Grada Rijeke koji na sjednici Gradskog Vijeća govori kako „…tvrdnje o neusklađenosti projekta s direktivama EU nipošto ne stoje, budući da je upravo Europska komisija odobrila 23 milijuna eura bespovratnih potpora za projekt.“

Na naš upit kojim smo željeli provjeriti takve javno iznesene tvrdnje direktora tvrtke Ekoplus d.o.o. i Gradonačelnika Grada Rijeke, Europska Komisija nam je 30.04.2014. godine poslala vrlo jasan odgovor potvrđujući da se bio-reaktorsko odlagalište kakvo je planirano u ŽCGO Marišćina ne smatra načinom smanjenja bio otpada na odlagalištima!

Argumentirane činjenice kojima smo bezbroj puta pokušavali javnosti, političkim elitama i „stručnjacima“ objasniti da tehnologija koju uporno guraju nije u skladu s EU direktivama, olako su i s podsmijehom odbačene, a proglašeni smo i manipulatorima koji obmanjuju javnost! Hoće li naši „stručnjaci“ i ovaj odgovor Europske Komisije proglasiti manipulacijom?

Zaista nas zanima kako ćemo sukladno EU direktivama zbrinjavati bio otpad?

Naime, ti isti „stručnjaci“ iz tvrtke Ekoplus d.o.o., iako u evidentnom sukobu interesa, izradili su strateške planske dokumente gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije i u svojim urbanističkim vizijama nisu ostavili mogućnost izgradnje kompostana iako je to jedini ekološki prihvatljivi način zbrinjavanja bio otpada sukladan EU direktivama!

Na sjednici Gradskog vijeća u veljači 2014. godine na upit vijećnice Hrvatskih laburista Nikoline Miličić Gradonačelnik Grada Rijeke odgovara da Grad Rijeka ne planira izgradnju kompostana jer će se bio otpad zbrinjavati kroz MBO sustav ŽCGO Marišćina!

Žalosna je činjenica da se ovakva nekompetencija i neznanje lokalne garniture podupire i na državnoj razini, pa su naši zahtjevi za poništenjem dozvola za gradnju ŽCGO Marišćina koje smo uputili Odjelu upravnog nadzora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odbijeni.

Takva nas odluka naravno nije zaustavila pa smo se obratili i Upravnom sudu te podigli upravnu tužbu protiv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojom tražimo proglašavanje izdanih dozvola ništavim zbog nemogućnosti stvarnog izvršenja rješenja opisanih u glavnom projektu ŽCGO Marišćina.

Prema Knjizi 11 glavnog projekta ŽCGO Marišćina izgradnja Županijske ceste prije puštanja u rad cijelog postrojenja nezaobilazni je uvjet za dobivanje uporabne dozvole. Ta se cesta, kao što znamo, neće dovršiti još godinama, a u međuvremenu bi slučaj, mogao dospjeti i do Međunarodnog suda pravde u Strasbourgu, jer mi od traženja pravde nećemo odustati!        

Poseban nam je poticaj i nevjerojatna količina bahatosti kojom se nakon negativnih nalaza revizora projekta, desetogodišnjeg kašnjenja izgradnje postrojenja i pristupne ceste, kršenja EU direktiva, kršenja EU ugovora o sufinanciranju i javnog iznošenja svih činjenica koje podrivaju same temelje projekta, nastavlja izgradnja ŽCGO Marišćina iako nam je svima potpuno jasno da se radi o promašenom, tehnološki zastarjelom, ekonomski neisplativom, ekološki neprihvatljivom projektu koji će ovu osiromašenu zemlju opljačkati za dodatnih 87,9 milijuna EUR!

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Katalinić, predsjednik