Zahtjevi

BrojDatumOpisStatusPreuzimanje
Z-14-02512. 11. 2014.

Upit o nabavljenim kamionima i poluprikolicama za dovoz smeća sa pretovarnih stanica na Marišćinu – TD Ekoplus d.o.o.

Odgovoreno
Z-14-0248. 09. 2014.

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije – Nacrt. – Župan PGŽ – Zlatko Komadina

Odgovoreno
Z-14-02328. 08. 2014.

Zahtjev za korištenje prostorija i javne površine – akcija “NE DVOJI – ODVOJI” 06.09.2014. – Općina Viškovo

Odgovoreno
Z-14-0221. 08. 2014.

Pojedinačni odgovori na sva pitanja sa objedinjene liste pitanja/primjedbi na Stručnu podlogu zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole ŽCGO Marišćina koju je potpisalo 185 mještana Općine Viškovo – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Odgovoreno
Z-14-02124. 07. 2014.

Zahtjev za korištenje prostorija i javne površine – akcija “NE DVOJI – ODVOJI” 07.06.2014. – Općina Viškovo

Odgovoreno
Z-14-02017. 07. 2014.

Koji su parametri za primjenu žute knjige, što je s revizijiom i 13 točaka – Fond za zaštitu okoliša i prirode

Odgovoreno
Z-14-01917. 07. 2014.

Pitanja vezana za baliranje smeća i mogućeg onečišćenja tla i vode – Fond za zaštitu okoliša i prirode

Odgovoreno
Z-14-01826. 06. 2014.

Zahtjev za korištenje javne površine – akcija “NE DVOJI – ODVOJI” 05.07.2014. – Općina Viškovo

Odgovoreno
Z-14-01716. 06. 2014.

– izvještaje o prethodno provedenim mjerenjima kakvoće zraka i tla vezane uz Asfaltnu bazu ”Marišćina”
– dosadašnje evaluacije zaštite krajobraza vezane uz područje oko Asfaltne baze ”Marišćina”
– zakonski akt ili stručnu evaluaciju na osnovu koje se biomasa iz DI Klana može smatrati adekvatnim gorivom za Asfaltnu bazu ”Marišćina”
– prijašnju Studiju utjecaja na okoliš Asfaltne baze ”Marišćina” ili sukladnu odluku nadležnog ministarstva kojom se utvrđuje da navedena studija nije potrebna

Općina Klana

Odgovoreno
Z-14-016-Ekoplus11. 06. 2014.

Prometna studija kojom se dokazuje kako postoje alternativni pravci do budućeg ŽCGO Marišćina prije otvaranja državne ceste D-427 – TD Ekoplus d.o.o.

Neodgovoreno
Z-14-016-PGZ11. 06. 2014.

Prometna studija kojom se dokazuje kako postoje alternativni pravci do budućeg ŽCGO Marišćina prije otvaranja državne ceste D-427 – Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Neodgovoreno
Z-14-016-FZOEU11. 06. 2014.

Prometna studija kojom se dokazuje kako postoje alternativni pravci do budućeg ŽCGO Marišćina prije otvaranja državne ceste D-427 – Fond za zaštitu okoliša i prirode

Odgovoreno
Z-14-016-MZOIP11. 06. 2014.

Prometna studija kojom se dokazuje kako postoje alternativni pravci do budućeg ŽCGO Marišćina prije otvaranja državne ceste D-427 – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Odgovoreno
Z-14-016-MGIPU11. 06. 2014.

Prometna studija kojom se dokazuje kako postoje alternativni pravci do budućeg ŽCGO Marišćina prije otvaranja državne ceste D-427 – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Odgovoreno
Z-14-01529. 05. 2014.

Zahtjev za korištenje javne površine – akcija “NE DVOJI – ODVOJI” 07.06.2014. – Općina Viškovo

Odgovoreno
Z-14-01424. 04. 2014.

Zahtjev za korištenje javne površine – akcija “NE DVOJI – ODVOJI” 03.05.2014. – Općina Viškovo

Odgovoreno
Z-14-01328. 03. 2014.

Koje uvjete mora zadovoljiti budući ŽCGO Marišćina i prometni pravci do njega kako bi mogao dobiti dozvolu za probni rad – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ

Odgovoreno
Z-14-01225. 03. 2014.

Zahtjev za korištenje prostorija i javne površine – akcija “NE DVOJI – ODVOJI” 05.04.2014. – Općina Viškovo

Odgovoreno
Z-14-01124. 03. 2014.

Korištenje prostorija u Staroj školi Marčelji za skupštinu KESM-a. – Općina Viškovo

Odgovoreno
Z-14-01024. 03. 2014.

Objedinjeni izvještaj o kakvoći zraka na području budućeg ŽCGO Marišćina za period od 01.01.2013. – 31.12.2013. godine. – NZZJZ

Odgovoreno