Zahtjevi

BrojDatumOpisStatusPreuzimanje
Z-16-0016. 02. 2016.

Zahtjev za privremeno korištenje prostorija u Staroj školi Marčelji

Odgovoreno
Z-15-01817. 01. 2016.

Podaci o analizama SRF poslanom u Holcim i standardni postupanja s SRF prema Ugovoru s Holcime/Ecorec

Odgovoreno
Z-15-01714. 12. 2015.

Kada su započele i kada su završile tople probe i kada je započeo i kada završava probni rad ŽCGO Marišćina – TD Ekoplus d.o.o.

Odgovoreno
Z-15-01611. 11. 2015.

Koliko je komunalnog otpada ukupno prikupljeno na području koje pokriva KD Čistoća od 13.09.2015. do danas i koliko je od tog otpada poslano na druga odlagališta u RH? – KD Čistoća d.o.o.

Odgovoreno
Z-15-01511. 11. 2015.

Koliko ste do sada u MBO postrojenju u ŽCGO Marišćina odvojili metala, stakla i plastike i gdje ste ga plasirali – TD Ekoplus d.o.o.

Odgovoreno
Z-15-01416. 10. 2015.

Aneks Ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji za zbrinjavanje SRF-a proizvedenog tijekom toplih proba probnog rada ŽCGO Marišćina sklopljen nakon isticanja Aneksa br. 1 koji je istekao 17.09.2015. godine – TD Ekoplus d.o.o.

Odgovoreno
Z-15-01310. 10. 2015.

Korištenje prostorija u staroj školi Marčelji za skupštinu KESM-a – Općina Viškovo

Odgovoreno
Z-15-01217. 09. 2015.

Podaci o tome gdje su i koliko smeća odvezli od 01.08.2015 do danas
KD Čistoća d.o.o.

Odgovoreno
Z-15-01119. 08. 2015.

1) Kada će započeti sanacija privremenog odlagališta Faze
2) Koja tehnologija sanacije je odabrana
3) Koje su dozvole potrebne da se krene sa sanacijom.
4) Tko će financirati sanaciju privremenog odlagališta Faze
MZOIP

Odgovoreno
Z-15-0103. 08. 2015.

Koliko će KD Čistoća d.o.o. plaćati Ekoplusu zbrinjavanje otpada tijekom probnog rada centra za gospodarenje otpadom Marišćina?
Koliko će KD Čistoća d.o.o. plaćati Ekoplusu zbrinjavanje otpada nakon završetka probnog rada centra za gospodarenje otpadom Marišćina?
Kada će KD Čistoća d.o.o. početi sa sanacijom privremenog odlagališta otpada na Marišćini (faza 0-1) i koja je odabrana tehnologija sanacije odlagalšta?
KD Čistoća d.o.o.

Odgovoreno
Z-15-0093. 08. 2015.

Posjeduje li tvrtka Holcim Hrvatska d.o.o., Koromačno dozvolu za suspaljivanje otpada? Ako da, koje nadležno tijelo je dozvolu izdalo, koji je broj dozvole, do kada dozvola traje i koju vrstu otpada je dozvolom dozvoljeno suspaljivati?
MZOIP

Odgovoreno
Z-15-0083. 08. 2015.

Je li TD Ekoplus d.o.o. provelo postupak javne nabave za plasman RDF-a na tržište ili ste posao dogovarali direktno s tvrtkom Holcim Hrvatska d.o.o. (cementara Koromačno)? Ugovor između TD Ekoplus i Holcim Hrvatska d.o.o. o isporuci RDF-a?) Kolika će biti otkupna cijena RDF-a nakon završetka probnog rada CZGO Marišćina (sa ili bez prijevoza)? Koliko ćete naplaćivati tonu obrade i zbrinjavanja otpada komunalnim društvima iz županije, tijekom i nakon završetka probnog rada CZGO Marišćina? Koja komunalna društva iz županije PGŽ i ostalih županija će tijekom i nakon probnog rada CZGO Marišćina obrađivat i zbrinjavat otpad putem CZGO Marišćina?
TD Ekoplus d.o.o.

Odgovoreno
Z-15-00717. 04. 2015.

Do kojeg datuma KD Čistoća ima pravo odlaganja neobrađenog smeća na privremeno skladište komunalnog otpada Marišćina i kojim je dokumentima to pravo regulirano? – KD Čistoća d.o.o.

Odgovoreno
Z-15-00631. 03. 2015.

Dozvole za istresanje neobrađenog smeća u kazete na Marišćini nakon 31.08.2015. godine – KD Čistoća d.o.o.

Žalba
Z-15-0052. 03. 2015.

Kada će započeti rad postrojenja ŽCGO Marišćina?
Tko su kupci RDF i po kojoj cijeni?
Zahtjev da nas se pozove u obilazak postrojenja (D-15-006)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odgovoreno
Z-15-0042. 03. 2015.

Kada će započeti rad postrojenja ŽCGO Marišćina?
Tko su kupci RDF i po kojoj cijeni?
Zahtjev da nas se pozove u obilazak postrojenja (D-15-007)

TD Ekoplus d.o.o.

Žalba
Z-15-00323. 02. 2015.

Tehnička i natječajna dokumentacija za mobilna reciklažna dvorišta – KD Čistoća d.o.o.

Odgovoreno
Z-15-00222. 01. 2015.

Gdje će se i kako odlagati nerazvrstano smeće, uzimajući u obzir da je kapacitet postojeće kazete popunjen, te kada će započeti sanacija postojećeg skladišta otpada u kazeti na Marišćini i koja tehnologija će se primijeniti? – KD Čistoća d.o.o.

Žalba

Žalba
Z-15-00122. 01. 2015.

Broj zaposlenih ljudi u TD Ekoplus d.o.o. i ukupni iznos bruto plaće za njih prikazan po mjesecima, počevši od lipnja 2014. godine do danas – TD Ekoplus d.o.o.

Odgovoreno
Z-14-02618. 11. 2014.

Korištenje prostorija u staroj školi Marčelji za skupštinu KESM-a – Općina Viškovo

Odgovoreno