Odvojeno prikupljanje otpada

2. veljača, 2013 Stara škola Marčelji

Dana 02.02.2013 (subota) u vremenu od 8:00 do 12:00 h na prostoru stare škole u Marčeljima održat će se akcija odvojenog prikupljanja otpada: papir, karton, plastika, staklo, metal, drvo.
Ideja za ovakvu akciju “kuha” još od našeg druženja na Marišćini i odvajanja otpada u praksi.

Akcija je organizirana u suradnji sa poduzećem Sekundar usluge d.o.o., a prihod od prikupljenih sirovina uplatio bi se, uz vašu suglasnost, kao donacija KESM-u.

Ne dvoji – odvoji!