Devastirana Marišćina pretvorena u zapušteni deponij dok Ekoplus ignorira zahtjeve Županijske skupštine!

9 listopad, 2013

Razočarani prizorima fotografija i video snimke koji nedvojbeno dokazuju aktualno stanje na deponiju Marišćina, smatramo neophodnim podijeliti ih s javnošću.

Pripremljeni materijali jasno pokazuju neadekvatno postupanje s otpadom, no prije svega ljudski nemar za prirodom i održivim razvojem. Stanovnici Općine Viškovo, a posebno naselja Marčelji, i dalje trpe nesnosni smrad uz respiratorne tegobe i glavobolje uzrokovane raznim kemijskim tvarima koje se raspršuju po deponiju. Strujanjem zraka i vjetra kemijske tvari uvijek završavaju u naselju te svakodnevno iritiraju dišne organe mještana. Uvidom u fotografije i video snimku sasvim je jasno da se na Marišćini odvijaju nekontrolirani procesi pri čemu mjerna postaja u Marčeljima posljednjih mjeseci namjerno ili nečijim nemarom, zbog nama nedokučivog kvara, ne vrši svoju funkciju mjerenja svih dogovorenih parametara koji definiraju kakvoću zraka.

Od ministra Zmajlovića osobno pohvaljena početna faza 0-1 „budućeg suvremenog centra za gospodarenje otpadom ŽCGO Marišćina“ pod motom Rijeka – moderni grad, koja je javnosti prije nešto manje od godinu dana predstavljena kao uzor ostalim deponijima u Hrvatskoj, danas se može pohvaliti impozantnim brdom smeća i „prirodnim“ parkom galebova koji nečistoću raznose po užoj i široj okolici.

Obodni kanali deponijske kazete, koji služe za prikupljanje oborinskih voda, zatrpani su zemljom i građevinskim materijalom te vrećama smeća. Smeće u vrećama i u rasutom stanju razbacano je izvan deponijskog tijela, a na tlu su jasno vidljivi tragovi tamne, guste tekućine koja je izlivena preko ruba tijela deponijske kazete u za to nepredviđene odvodne kanale.

Najupečatljiviji dojam ostavlja snimka cisterne koja nameće logično pitanje: ispušta li se to mulj prikupljen na nepoznatoj lokaciji? Poznata je praksa da na Marišćinu svakodnevno dolaze cisterne koje crpe otpadne i procjedne vode te takvu smrdljivu i kontaminiranu vodu odvoze na sustav za pročišćavanje na Delti (Rijeka) sa kojeg se tzv. komunalni mulj zauzvrat odvozi na Marišćinu i ondje odlaže. Ovim procesom ne izostaje smrad fekalija koji se prirodnim strujanjem zraka spušta u naselje Marčelji.

S obzirom na to da suvlasnici fantomske tvrtke TD Ekoplus d.o.o., koji su KD Čistoća d.o.o. do izgradnje ŽCGO Marišćina besplatno ustupili teren na korištenje, nisu u stanju kontrolirati (ne)radne procese koje KD Čistoća d.o.o. više od godinu dana provodi na Marišćini, kakve onda zdravstvene posljedice i utjecaj na okoliš možemo očekivati instalacijom jednog kompleksnog, za spomenute rukovoditelje suviše kompliciranog postrojenja za MBO? Poučeni dosadašnjim iskustvom uvjereni smo – vrlo negativne, tim više što smo se prilikom (od strane gdin-a Šćulca) organiziranog posjeta postrojenju za MBO Villafalletto i sami uvjerili koliko smrada takva postrojenja mogu emitirati u okoliš.

Danas, pred gotovo isteklim rokom za prilagodbu projekta ŽCGO Marišćina s velikim zanimanjem očekujemo izvješće gospodina Šćulca koje je dužan podnijeti Skupštini Primorsko-goranske županije. Naime, od gdin-a Šćulca kao direktora TD Ekoplus d.o.o. zahtijevalo se da striktno i bez odstupanja u roku 90 dana izvrši prilagodbu projekta ŽCGO Marišćina temeljem SVIH trinaest točaka nabrojenih od strane Povjerenstva za davanje mišljenja na revizorske nalaze, a prema Zaključku Skupštine Primorsko-goranske županije.

Upravo je takav Zaključak bio preduvjet izglasavanja nastavka rada na projektu za većinu Vijećnika Županijske Skupštine. Međutim, direktor TD Ekoplus d.o.o. Dušan Šćulac nastavlja prakticirati svoju uobičajenu kulturu komuniciranja, ponavljajući uvijek iste floskule o obmanjivanju i dezinformiranju javnosti na njegovu štetu i štetu smetlarskog MB giganta.

Na naš zahtjev TD Ekoplus d.o.o. da nam dostave pismene odgovore o tome što se učinilo po pitanju tih famoznih trinaest točaka koje zahtijevaju izmjene i „poboljšanje“ projekta temeljem učinjene revizije, TD Ekoplus d.o.o. je nažalost potvrdio naša crna predviđanja.

Za početak naš su zahtjev neprofesionalno ignorirali, a odgovore nismo dobili ni nakon žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Opravdanje za svoj nerad Dušan Šćulac pronašao je pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama i to na članak 5. stavke 1. točke 3. kojim informacija mora biti u pisanom, nacrtanom, tiskanom, snimljenom, magnetnom, optičkom, elektroničkom ili nekom drugom obliku da bi se mogla/morala dostaviti tražitelju.

Obzirom da Ekoplus d.o.o. ne posjeduje informacije u tim oblicima, ne zna, ne može i nema odgovor, a kamoli rješenje za niti jednu od trinaest revizorskih točaka! Dakle, ne samo da ne znaju kvalitetno odraditi niti taj jedan jedini projekt za koji su u posljednjih trinaest godina zaduženi, oni ne znaju niti odgovoriti na jednostavna i jasna pitanja!

S obzirom na odgovor gdin-a Šćulca našoj Udruzi, smatramo odluku Skupštine Primorsko-goranske županije o nastavku projekta ŽCGO Marišćina ništavom. Očekujemo da zainteresirana javnost po pitanju ništavosti te odluke konfrontira Župana Primorsko – goranske županije s pitanjima o daljnjim koracima.

Dakle, dok se na Marišćini odlažu tone miješanog komunalnog otpada nekontroliranog sadržaja, industrijski otpad, komunalni mulj te uskoro i azbest, a lokalno stanovništvo trpi smrad i posljedice štetnih tvari u zraku, gdin Šćulac bježi od stvarnosti, ignorirajući zahtjeve njemu nadređenih razina, potvrđujući time da je projekt ŽCGO Marišćina samo farsa za dobivanje pozamašnih svota novca iz EU fondova i očuvanje njegovog radnog mjesta i pripadajućih financijskih dobitaka kao u proteklih desetak godina.

Zbog svega navedenog, od Župana i Vijećnika Skupštine Primorsko – goranske županije očekujemo da na sutrašnjoj sjednici zatraže cjelovito izvješće TD Ekoplus d.o.o. o tome što je učinjeno po pitanju Zaključka Skupštine Primorsko – goranske županije na temu „poboljšanja“ projekta ŽCGO Marišćina i „popravljanja“ trinaest crnih točaka projekta koje su naveli revizori, a potvrdilo Povjerenstvo za davanje mišljenja na revizijske nalaze projekta ŽCGO Marišćina.

Ukoliko je izvješće TD Ekoplus d.o.o. nepotpuno i protivno Zaključku Skupštine Primorsko – goranske županije, očekujemo da Vijećnici Skupštine Primorsko – goranske županije svoju odluku o nastavku projekta ŽCGO Marišćina proglase ništavom te da sve nadležne institucije poduzmu potrebne sankcije protiv (ne)odgovornih osoba i institucija zbog devastacije okoliša, prouzročene štete za zdravlje ljudi i ogromne financijske štete.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Katalinić, predsjednik