Član KESM-a posjetio je najmoderniji ŽCGO Marišćina

5 ožujak, 2013

05.03.2013. u popodnevnim satima član Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina Edin Ajanović, uz propusnicu i odobrenje nadležne osobe KD Čistoća d.o.o., posjetio je lokaciju ŽCGO Marišćina koja je trenutno namijenjena zbrinjavanju miješanog neopasnog komunalnog i građevinskog otpada, popularnog naziva: “Trpanje smeća u velike rupe u zemlji”.

Brdo miješanog smeća

Brdo miješanog smeća

Član Udruge, koji je vršio uvid stanja, na Marišćini se zadržao sat vremena. Prema prvim riječima zatečeno stanje je katastrofalno. Sveprisutni smrad je teško izdrživ, a čestice prašine, koje su u nezanemarivim količinama bile prisutne u zraku, izazivale su mu iritaciju očiju i glavobolju.

Kako ovaj užas vidi moderan građanin

Kako ovaj užas vidi moderan građanin

Prvo što smo na gornjoj slici zamijetili jest prazna medicinska ambalaža za lijekove. Uzevši u obzir da je Gradonačelnik Rijeke na tribini održanoj 12.10.2012. u zgradi Transadrije izjavio kako se u Rijeci već odavno provodi odvojeno prikupljanje tj. primarna selekcija otpada, za ilustraciju smo uzeli plastičnu komponentu komunalnog otpada. Na prvi pogled smo na samoj površini smeća pronašli najmanje desetak vidljivih primjeraka iste, uključujući i zatvoreni plastični kanistar čiji sadržaj nažalost nismo provjeravali.

Elektronički otpad

Elektronički otpad

Na slici možemo vidjeti elektroničke komponente u smeću. U navedenom slučaju radi se o računalnom pisaču nepoznatog proizvođača. Napomenimo samo da se toneri pisača klasificiraju kao opasni otpad i da postoji opravdana sumnja da isti nije odvojen od pisača koji je na ovoj slici u smrskanom stanju.

Kanal za odvod oborinskih voda

Kanal za odvod oborinskih voda

Kako su zadnje oborine na lokaciji prestale padati prije pet dana, zatečeno stanje kanala za prihvat oborinskih voda iz kazete je dokaz neodržavanja infrastrukture same lokacije. Kanal je vidljivo napunjen nakupinama smeća koje efektivno otežava odvod oborinskih voda. Ne isključujemo mogućnost da je sekundarna namjena prikazanog kanala i odvođenje “oborinskog smeća”.

Na posljednjoj slici prikazujemo dvije slike deponija. Jedna od slika je prikaz zatvorenog deponija Viševac, a druga suvremenog, “privremenog” deponija Marišćina. Nadamo se da ćete uspjeti uočiti razliku jer je i nama taj zadatak bio problematičan.

Pronađi odgovarajuću sliku zatvorenog deponija Viševac i modernog "privremenog" odlagališta otpada Marišćina

Pronađi odgovarajuću sliku zatvorenog deponija Viševac i modernog “privremenog” odlagališta otpada Marišćina