Čemu služi skupi “moderni” projekt ŽCGO Marišćina?

25 studeni, 2015

Svjedoci smo medijskih izjava odgovornih osoba sa raznih razina vlasti koje tvrde kako je u ŽCGO Marišćina započeo pokusni rad, a potom i probni rad postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada. Tako Novi list od 31.07.2015. godine navodi: „Dva mjeseca pokusnog rada: Marišćina primila prvih 80 tona otpada” , dok u Novom listu od 29.10.2015. godine možemo pročitati kako „Županijski centar Marišćina kreće s pokusnim radom“.

Uporno se u medije plasira „nevjerojatna“ vijest da je ŽCGO Marišćina proradio nakon što je projekt izmišljen još tamo davne još 1999. godine. Međutim, mi mještani koji živimo u blizini deponija i  pod stalnim smo utjecajem „nulte faze“  ŽCGO Marišćina, svjedoci smo da se na Marišćini i dalje riječko smeće iskrcava na području smetlišta Marišćina, odnosno tzv. Nulte faze, a kamioni KD Čistoća d.o.o. ne ulaze u pogon za obradu otpada.

Znači li to da se pokusni rad ŽCGO Marišćina svodi na to da kamioni KD Čistoća d.o.o. i dalje iskrcavaju neobrađeno smeće na Marišćini, a najmoderniji pogon ne prerađuje otpad?

Članovi Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina proveli su 24. studenog cijeli dan u blizini deponija i promatrali  gdje završava riječko smeće. Svjedoci smo da je toga jutra na Marišćinu prispjelo približno petnaestak kamiona KD Čistoća d.o.o., ali niti jedan od tih kamiona nije ušao na područje ŽCGO Marišćina u kojem je smješteno postrojenje za mehaničko-biološku obradu smeća, već se smeće i dalje neobrađeno iskrcavalo na područje smetlišta Marišćina, poznatog i pod nazivom Faza 0-1.

Od samog pokretanja projekta izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu, bilo je potpuno jasno da projektirani sustav nije ekonomski, tehnološki niti ekonomski održiv i da ne može opstati. Postrojenje još nije ni počelo s radom, a već su krenuli i kvarovi, a neobrađeno smeće se i dalje istresa na smetlištu Marišćina.
Kako smo ustanovili da se inspektorima zaštite okoliša baš i ne izlazi na teren, predlažemo da  pogledaju naše fotografije snimljene 24.studenog 2015. godine, dakle tog jutra dok smo promatrali ima li ikakih aktivnosti na području najmodernijeg sustava za obradu smeća u republici Hrvatskoj.

Zaista nas zanima zbog čega inspekcija zaštite okoliša ne izlazi na teren i ne utvrdi činjenično stanje te zabrani iskrcavanje smeća na Marišćini? Sve su dozvole za tzv. privremeno skladištenje smeća“ istekle još u rujnu 2015. godine.

Zbog čega se prešutno i dalje dozvoljava da KD Čistoća d.o.o. istresa neobrađeno smeće na Marišćini? Zbog čega postrojenje za mehaničko-biološku obradu smeća ŽCGO Marišćina još ne radi? U koje se sve daleke gradove u Republici Hrvatskoj odvozi riječko smeće?

Bezbroj je pitanja na koje mjesecima nitko ne odgovara. Nadležni šute, očito su svjesni uzaludnosti i besmislenosti skupog projekta koji se neće moći sam financirati. U konačnici cijenu neznanja i nesposobnosti i ovaj će put kao i uvijek do sada platiti građani ogromnim računima za odvoz smeća na obradu u skupo postrojenje koje proizvodi gorivi otpad za cementare?!

Možemo dakle zaključiti, da će novac građana biti spaljen u cementarama, ako ikad uopće ŽCGO Marišćina započne sa radom. Nadamo se da će ovaj put za kašnjenje projekta, beskonačno pomicanje rokova i financijsku štetu zbog izgradnje skupog i ekonomski neodrživog  ŽCGO Marišćina, odgovorne osobe politički, kazneno i financijski odgovarati.

 Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, član Upravnog odbora