t

Na DAN PLANETA ZEMLJE obišli smo ŽCGO Marišćina. Predstavnici tvrke TD Ekolpus d.o.o. su nam pokazali faze obrade smeća. Ljubazni domaćini proveli su nas kroz centar i upoznali sa načinom obrade. Bez obzira na sve, [...]

Pročitaj više
dizalica

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je početkom studenog 2016. javnosti prezentiralo novi prijedlog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2016-2022 godine, za koji je u tijeku javna rasprava do 2. prosinca 2016. godine. Iako prijedlog Plana [...]

Pročitaj više
SL

Sa žaljenjem smo primili  odluku o gašenju  rada Građanske inicijative Smokvarijska lista koja je dugo godina funkcionirala kao vrlo argumentirani i glasni zastupnik mještana štiteći njihovo pravo na zdrav život i čisti okoliš. Razumijemo argumente [...]

Pročitaj više
Mariscina02_27_03_2014

Donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. ispunjava glavni uvjet potreban za korištenje sredstava Kohezijskog fonda namijenjenih za postizanje ciljeva propisanih direktivama EU koje uređuju postupanje s otpadom i to Okvirne direktive o [...]

Pročitaj više
CreskiKontejneri

Europska Unija (EU) je, zbog negativnog utjecaja klimatskih promjena i logičnog zaključka da su izvori sirovina ograničeni, definirala strategiju za gospodarenjem otpadom grupom direktiva koje predstavljaju okvir za formiranje kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom. Pregledom EU [...]

Pročitaj više
KanteStudija_07_11_2013

Izračuni troškova ŽCGO Kaštijun potvrđuju poskupljenje zbrinjavanja smeća od 3 do 5 puta! Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina u potpunosti podržava novi prijedlog Plana gospodarenja otpadom 2016.-2022. koji je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poslalo [...]

Pročitaj više
Mariscina-Pretovar-23-06-2016

Ured za inspekcijske poslove MZOIP – institucija koja radi svoj posao! Niz prijava za aktivnosti nezakonitog odlaganja i pretovara otpada koje uporno prakticira riječko Komunalno društvo „Čistoća d.o.o.“ koje smo proteklih mjeseci upućivali nadležnima konačno [...]

Pročitaj više
Sovjak-1

 UDRUGA KRIZNI EKO STOŽER MARIŠĆINA i GRAĐANSKA UDRUGA SMOKVARIJANSKA LISTA Pozivamo Ured pučke pravobraniteljice da temeljem svojih ustavnih ovlasti zaštiti građane od samovoljnih postupaka Predsjednika Skupštine PGŽ!   U članku Novog lista „Sanacija Sovjaka ne [...]

Pročitaj više
PozivOkrugliStolSovjak-06-2016

Ekološka udruga Krizni Eko Stožer Marišćina u suradnji s građanskom udrugom Smokvarijska lista organizira okrugli stol pod nazivom „Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak – moguća opasnost za mještane?“ Okrugli stol održat će se u ponedjeljak, [...]

Pročitaj više
ELPF-006

U nedjelju, 22.svibnja 2016., u Kastvu, u skopu manifestacije Jelenina, održan je Eko Limach Fest (ELF) prvi  dječji eko festival. Festival je održan na otvorenom i namijenjen je djeci od 3 do 12 godina i njihovim [...]

Pročitaj više