Apel vijećnicima skupštine PGŽ

7 veljača, 2013

Danas smo prije sjednice  Skupštine Primorsko  – goranske županije vijećnicima osobno predali apel kojim ih pozivamo da odbiju prijedlog Prostornog Plana Primosko-goranske Županije. Uz listu vrlo čvrsto argumentiranih razloga za odbijanje Prostornog plana, vijećnicima smo također uručili i CD sa kratkom video animacijom koja zorno prikazuje koliko su zapravo blizu Kukuljani i buduća akumulacija pitke vode od postojećeg deponija na Marišćini.

U nastavku prenosimo video animaciju i apel u cijelosti.

 

Priopćenje vijećnicima Županijske Skupštine i zainteresiranoj javnosti

Poštovani vijećnici Županijske skupštine naše Primorsko – goranske županije!

Pred Vama je ponovno još jedan vrlo odgovoran zadatak. Primorsko – goranska županija je pred donošenjem novog Prostornog plana, strateškog dokumenta koji definira razvoj i održivost određenog područja.

Recite odlučno NE Prijedlogu prostornog plana Primorsko – goranske županije, kojim uski interesni lobi u Županiji, trgovačkom društvu Ekoplus d.o.o. i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastoji ostvariti svoje uske parcijalne interese, ne mareći za zaštitu zdravlja stanovništva, zaštitu prirodnog okoliša i zaštitu našeg vodnog bogatstva.

Pod krinkom modernog sustava gospodarenja otpadom promovira se ekonomski neisplativ, tehnološki zastario ekocidni projekt ŽCGO Marišćina kroz koji nam EU plasira svoju zastarjelu tehnologiju i financira svoje posrnule tvrtke. Projekt se uporno „gura“ od svih nadležnih institucija, fabriciraju se studije i dozvole i pri tome krše zakonski propisi, a struka se zaobilazi u širokom luku.

Zašto „Projekt ŽCGO Marišćina“ treba što prije zaustaviti? Zašto treba lokaciju Marišćina izbrisati iz Prostornog Plana kao lokaciju za smetlište i odlagalište opasnog otpada, ali i lokaciju za odlaganje stranih zastarjelih tehnologija?

1.    Ekonomski, tehnološki i ekološki upitan koncept izabrane tehnologije

Od inicijalne Studije o procjeni utjecaja na okoliš prošlo je dvanaest godina, a studija je izrađena na predpostavci da će se primjenjivati MBO tehnologija gdje se „tunelskim“ kompostiranjem dobiva hortikulturni kompost.

Naknadno je konceptualno izmjenjena tehnologija obrade otpada i izabrana MBO tehnologija koja funkcionira na „biodrying“  principu gdje postrojenje koje košta desetke milijuna EUR najprije isušuje otpad, a potom se tako obrađeni otpad ponovno vlaži da bi se pokrenuo proces mikrobiološke razgradnje organske frakcije i proizvodnja odlagališnog plina koji se spaljuje na baklji odnosno koristi za proizvodnju električne energije.

Dakle, ovako „stručno“ izabrana MBO tehnologija koja nas košta 101,6 milijuna EUR najprije suši smeće, a potom ga vlaži i spaljuje u baklji koja će se jednom možda koristiti za proizvodnju električne energije!

Prijeteće onečišćenje kroz emisiju stakleničkih plinova i veliku količinu procjednih voda očito nikoga ne brine, jer nova studija utjecaja na okoliš zbog konceptualne izmjene tehnologije, kako vidimo, nije potrebna!

Izabrana tehnologija nije kompatibilna niti s EU direktivama o postotku bio otpada koji do 2020. godine moramo reducirati na razinu ispod 35%, što planirana primjena MBO „biodrying“ tehnologije ne podržava.  Nije uopće čudno da EU želi financirati projekt koji ćemo za 8 godina morati tehnološki obnoviti da bi se uskladili sa EU regulativom koju smo već prihvatili. Hoćemo li se ponovno zadužiti za novih 101,6 milijuna EUR?  Poštovani Vijećnici, još samo jedna sitnica na temu ekonomske isplativosti projekta, naime cijena obrade tone smeća u ovako skupom postrojenju je još uvijek nepoznanica, kao i troškovi prijevoza iz udaljenih krajeva Županije.

2.    Nedovoljno istražena lokacija na vodozaštitnom području

Nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, niti lokalne institucije očito ne zanima zaštita izvorišta vode za cijelo riječko područje koje je od ovakvog tehnološki upitnog  „projekta“ udaljeno samo 1,5 km.

Inicijalna Studija utjecaja na okoliš sprovedena je u samo trideset dana prije dvanaest godina i orijentirana je na ispitivanje podzemnih tokova vode koje ispod lokacije Marišćina formiraju izvore Pod Jelšun i Cerovica. Nikada nije istraživan dio lokacije prema selu Kukuljani gdje je prema istom Prostornom planu planirana akumulacija vode Kukuljani. Dakle, gradimo za 101,6 milijuna EUR zastarjelo prostrojenje opasno po okoliš na:

–         1.5 km udaljenosti od buduće akumulacije pitke vode za Županiju primorsko-goransku i šire, ucrtanu u Prostorni plan Primorsko-goranske županije;

–         na samo 2,5 km i 150 m iznad  izvora Rječine, na izrazito krškom terenu, gdje je penetracija tla vrlo visoka i postoji realna mogućnost, zagađenja podzemnih tokova izvorišta pitke vode;

–         na najrizičnijem potresnom području u županiji;

–         na 500 m nadmorske visine, uz činjenicu da se 90% otpada proizvodi u priobalju i  na 150 km udaljenosti od drugog kraja županije, što zbog transporta uvelike povećava troškove gospodarenja otpadom;

–         neposrednoj blizini naselja, a transport smeća se odvija uskom prometnicom bez nogostupa;

–         na koridoru vjetrova i stalnog strujanja zraka prema moru i budućoj akumulaciji Kukuljani.

Ukoliko se jasne namjere Primorsko-goranske Županije, podržane od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pravovremeno ne zaustave, pouzdano nas očekuje:

–         odlaganje svih vrsta otpada uključujući i opasni otpad na lokaciji ŽCGO Marišćina;

–         izmjene Zakona o otpadu kojima će se dozvoliti uvoz opasnog otpada, čime RH postaje jeftina destinacija za zakopavanje opasnog otpada iz cijele EU;

–         zagađenje pitke voda i mora u riječkom akvatoriju, ugrožavanje zdravlja stanovništva i zagađenje okoliša šireg Riječkog područja, a posebno 15.000 mještana Općine Viškovo.

 

Zar Vas zaista nije briga hoće li naša i Vaša djeca imati dovoljno vode za piće koju će si moći priuštiti? Zar Vas zaista nije briga za kvalitetu zraka koji će udisati?

 

Poštovani Vijećnici, dobro razmislite i uzmite u obzir sve činjenice!

Vaš glas odlučuje o budućnosti našeg kraja!  U Vašim je rukama i budućnost naše i Vaše djece!

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Eko Kvarner – Ogranak Halubje

Mirna Međimorec, Članica tima za odnose s javnošću