Analiza ponude za sustav odvojenog prikupljanja otpada

23 studeni, 2012

Švicarska - posude za odvojeno prikupljanje Foto: Francesco Nacinovich

Švicarska – posude za odvojeno prikupljanje Foto: Francesco Nacinovich

Sastanak je započeo razjašnjavanjem Ponude za projekt sustava odvojenog prikupljanja otpada (u tekstu Projekt) koju je prof. Dobrović, prema dogovoru na prethodnom sastanku, uputio odgovornim osobama KD Čistoća d.o.o. Ponuda je obuhvatila područja gradova i općina u Županiji Primorsko – goranskoj koja su u nadležnosti KD Čistoća d.o.o.

Cilj Projekta je izrada cjelovitog, funkcionalnog sustava odvajanja otpada, te pokretanje realizacije na području Općine Viškovo, uz uvjet unaprijed definirane dinamike uvođenja u gradu Rijeci i ostalim gradovima i općinama riječkog prstena.

Prof. Dobrović je detaljnije predstavio projekt s definiranim projektnim zadacima i sadržajem provedbene studije, a posebno je naglasio da bi rezultat uspješnog sprovođenja Projekta bio veliki preokret u ekološkom smislu, a u odnosu na rješenje definrano postojećim projektom „ŽCGO Marišćina“. Važno je maksimalno iskoristiti sve iskoristivo, čuvati resurse, smanjivati emisije u okoliš.

Prof. Dobrović je posebno naglasio da cijela regija, odnosno PGŽ, treba “Materials recovery” (obnova resursa) metodu gospodarenja otpadom kroz formiranje reciklažnih centara koji bi lokalno prikupljene reciklabilne materijale doveli u formu koja se može transportirati, a svakako će opasne materijale biti potrebno obuhvatiti posebnim programom.

Iz analiza troškova u Projektu vidljivo je da komunalni sustavi koji su došli dovoljno daleko u razvoju sličnih projekata uspijevaju financijski pokriti 50% troškova plasiranjem sortiranog i/ili obrađenog otpada na tržište.

S obzirom na to, rezultat Projekta će biti i bitna razlika u politici cijena za krajnje korisnike usluga „KD Čistoća d.o.o., naime uvođenje predloženog Projekta omogućit će zadržavanje ili smanjenje cijene usluga, dok provođenje projekta „ŽCGO Marišćina“ garantira značajno poskupljenje usluga zbog visoke cijene ulaganja i velilkih transportnih troškova.

Prema prijedlozima Prof. Dobrovića i Prof. dr. sc. Uršića nije dobro forsirati primjenu studije samo na Općinu Viškovo kao prvu regiju i to prije potpunog uvođenja u cijelu  regionalnu domenu rada “KD Čistoća” d.o.o.. Naime, javnost i lokalna uprava ne smiju izvedbeni projekt doživjeti kao eksperiment kojim bi se dokazivala neka teorija u praksi.  Ukoliko se s Općinom Viškovo krene u fazu izvedbe kao prvom regijom,  to mora biti u fazi u kojoj se već nakon 14 dana sa sprovođenjem projekta može  početi u ostatku regija u domeni djelovanja KD Čistoća d.o.o.

Prof. Dobrović i Prof. dr. sc. Uršić smatraju da bi provođenje prijedloga “KD Čistoće” o edukaciji ljudi za prikupljanje selektiranog otpada samo u Općini Viškovo putem vrećica bilo kontraproduktivno i nelogično, jer bi se nakon završetka izvedbenog projekta krenulo u drugom smjeru.  Provođenje projekta samo zbog edukacije ljudi nema smisla, edukacija se treba sprovoditi u sklopu predloženog Projekta kroz sve njegove faze.

Prof. sc.dr. Uršić smatra da je važno voditi računa u počnjenim propustima u provedenonom projektu na otoku Krku, gdje implementacija nije obuhvatla dio ugovornog principa preuzimanja odgovornosti za odvajanje otpada svakog korisnika, što nije sprovedeno zbog pomanjkanja lokalne suradnje lokalne samouprave. Na Krkum, za razliju od sustava sprovedenog u Čakovcu, nedostaje sustav nagrađivanja ekološki osviještenih građana tj. korisnika usluga, što je prema prof. sc.dr. Uršiću jedan od ključnih koraka u Projektu.

Bitno je osigurati pravne i proceduralne okvire ugovornog koncepta od strane lokalne samouprave i to provoditi i nadzirati. Također je važno građanima objasniti da će se provedbom Projekta težiti k umjerenim troškovima odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, te da u budućnosti ti troškovi za korisnike usluga neće rasti.

Ugovorni koncept podrazumijeva da svaki korisnik odgovara za svoje posude za odvajanje otpada, bile one vezane za pojedinu obitelj ili skup obitelji u određenom području. Posude i vrećice s bar kodovima garantiraju da se ne pojave “rupe” u sustavu kroz koje bi se neodgovorni korisnici usluga mogli “provući”. Naravno, određeni period elastične prilagodbe i kontrole mora postojati,  ali se mora raditi o relativno kratkom vremenu.

Predstavnici KD Čistoća su izrazili svoju skepsu s obzirom na:

  • mogućnosti prodaje prikupljenog otpada i postizanja razine samoodrživosti sustava
  • neaktivnost i sporost lokalne uprave i mogućnost organizacije nadzora kroz kominalne redare
  • nedostatak mjesta za postavljanje potrebnih posuda za odvajanje otpada
  • pravne probleme vezane uz ugovorni koncept sprovođenja sustava odvajanja otpada

Predstavnici Udruge su inzistirali na ugovornom konceptu sprovođenja sustava i nadzoru, za koji se na primjeru Čakovca vidi da nema nikakvih zakonskih prepreka za sprovođenje, te lobiranju na svim razinama lokalne samouprave, ali i traženju pomoći Ministarstva zaštite okoliša koje bi trebalo pomoći oko zakonskog okvira, te pružiti podršku sprovođenju projekta.

Nakon rasprave, iskristalizirali su se slijedeći prijedlozi:

  • formiranje individualnih i kolektivnih ugovora vezanih uz posude za odvojeno prikupljanje otpada;
  • korisnici koji ne žele potpisati ugovor neće imati gdje odlagati otpad, jer neće biti posuda za miješani otpad već samo zaključane i barkodirane posude za odvojeno prikupljanje otpada,
  • korisnicima koji imaju ugovor, a ne žele razdvajati otpad, zaračunavat će se maksimalna tarifa osnovne i dodatnih usluga za zbrinjavanje otpada.
  • Prof. dr. sc Uršić perdložio i uvođenje dobrovoljnih komunalnih redara  (volonteri)

Prema riječima predstavnika KD „Čistoća d.o.o.“ za sprovođenje opisanog prijedloga potrebna je  odluka Skupštine KD “Čistoća” d.o.o. koja mora dati suglasnost za izradu cjenika novih usluga i primjenu opisanog ugovornog koncepta.

Predstravnici KD “Ćistoća d.o.o.” će  obavijestiti članove Skupštine o prijedlozima i zalagati se za dobivanje suglasnosti, a rezultat aktivnosti će se vidjeti na slijedećoj polugodišnjoj skupštini koja bi se trebala održati polovicom prosinaca 2012. godina.

Priopćenje sa sastanka

održanog  20.11.2012. u prostorijama Čistoće

Sudionici:

Zlatko Štok, direktor Čistoće

Marina Babić-Brusić, voditeljica Razvojno-tehničke službe

Prof.dr.sc Stanko Uršić, redovni profesor  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i angažirani ekolog

Prof. Slaven Dobrović, redovni profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Josip Katalinić, Predsjednik Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, član Upravnog odbora Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina

Bojan Banjac, član Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina

3 člana operativnih službi Čistoće

Povezani sadržaji